شما را به خدا پیغامم را به دخترم پروانه برسانید

کسانی که در آلبانی هستید!

من مادر پروانه ربیعی عباسی ساکن اراک هستم.

اگر نامه مرا می خوانید شما را به خدا به دخترم پروانه برسانید و به آن بگوئید که مادرت دارد از بین می رود. لااقل تماسی با او بگیر و بعد از چندین سال احوالی از او بگیر.

پروانه تو را به خدا با من تماس بگیر. حال من چندان خوب نیست و در خانه بستری هستم و با دارو خودم را نگه داشتم. خدا لعنت کند کسی را که من و امثال مرا در نبود فرزندانشان داغدار کرده. گناه من مادر و مابقی مادران چیست؟! پروانه دخترم دلم می خواهد تو را ببینم، باور کن من توان راه رفتن را ندارم خودت را نجات بده آخر عمری به داد من برس. به چه دلیل خودت را زندانی کردی خودت را نجات بده و آزاد باش آزاد زندگی کن آزاد فکر کن. جهت اطلاع شما من تا به حال چندین با در بیمارستان بستری شدم دکترها به من می گویند از اعصابت است. اعصاب من به خاطر تو بهم ریخته، خودم هم نمی دانم چکار کنم کمی هم به فکر من باش نا سلامتی من مادرتم! اراده کن و خودت را نجات بده من تمام مشکلات تو را حل می کنم . من منتظر شما هستم .
مادرت مهین حبیبی

خروج از نسخه موبایل