پدر و مادرت چه گناهی دارند؟

نامه آقای مصطفی نوری به برادرش حمید رضا نوری اسیر در فرقه رجوی

حمید رضا سلام امیدوارم که حال شما خوب باشد خیلی وقت است خبری از شما ندارم. پدر و مادرت نگران شما هستند تا به حال چندین نامه برای شما ارسال کردند و منتظر شما بودند که جواب آنها را بدهی و یا تماسی با آنها برقرار کنی ولی خبری از شما نشد و نگرانی آنها نسبت به شما بیشتر شده. الان که شما در یک کشور آزاد هستید مشکل چیست که نمی توانید یک تماسی با خانواده های خود بگیرید. ما هم شماره ای از شما نداریم که بتوانیم با شما تماس بگیریم.

مادرم به من می گوید این چه بلایی بود حمید رضا بر سر خودش آورد . زندگی خودش را متلاشی کرد و خودش را داغون کرد . اتفاقا حرف من هم با شما همین است. نزد کسانی هستی که نه راه پیش دارند و نه راه پس … بدون هیچ هدفی دور خودشان می چرخند . فقط اخبارهای دروغ تحویل شما می دهند که بیشتر شماها را در زندانهای خود نگه دارند حمید رضا فکری به حال خودت بکُن. خودت را نجات بده به پدر و مادرت رحم کن … این ها چه گناهی دارند؟! در مسیری قدم گذاشته ای که عاقبت خوبی ندارد . تصمیم بگیر و سرنوشت خود را عوض کن. خانواده شما همین را از شما می خواهند از شما می خواهند به آغوش گرم خانواده برگردی . امیدوارم به زودی خودت را نجات دهی و دل ما و بخصوص پدر و مادرت را شاد کنی .

برادرت مصطفی نوری

 

خروج از نسخه موبایل