حمید رضا مادر هم رفت

نامه ای به حمید رضا نوری اسیر در فرقه رجوی !

حمید رضا سلام خوبی. مادرمان در حسرت دیدن شما از دنیا رفت . خبر داری تا به حال چندین نامه برای شما ارسال کرده ایم . نمی دام نامه های ما را خوانده ای یا نه .

مادر حمید رضا نوری
مادر حمید رضا نوری

مادر قبل از این که به رحمت خدا برود چشم انتظار شما بود منتظر تماس شما بود که با آن تماسی بگیری و بعد از چندین سال دلش را شاد کنی! همیشه از من سئوال می کرد و می گفت حمید رضا تماسی نگرفته؟ برای اینکه دلش را شاد کنم به او می گفتم تماس می گیرد نگران نباش . با حسرت دیدن شما از دنیا رفت .

برای من سئوال شده که چرا به شما اجازه نمی دهند با پدر و مادر خودتان تماسی بگیرید. فرقه رجوی که دم از آزادی می زند! آیا به شما ابتدایی ترین آزادی را داده؟ به شما اجازه نمی دهند تماسی با خانواده خود بگیرید چگونه مدعی هستند که آزاد هستید و آزاد زندگی می کنید؟!

حمید رضا فریب خیلی بزرگی را از فرقه رجوی خوردی. خبری دستمان رسیده که در مقری که زندگی می کنی ویروس کرونا شیوع پیدا کرده. نمی دانم به لحاظ جسمی در چه وضعیتی بسر می بری . حمید رضا پدر ما در قید حیات است با پدرمان تماس بگیر و او را خوشحال کن . ما همه نگران شما هستیم. بارها در نامه هایی که برای شما ارسال کردم تاکید کردم خودت را نجات بده بیشتر از این خودت را از بین نبر هنوز دیر نشده ما با آغوش باز شما را می پذیریم .

امیدوارم در آینده نزدیک خبر به من برسد که حمید رضا خودش را نجات داده است .

برادرت مجتبی نوری

خروج از نسخه موبایل