پیام نوروزی حسین مملوکی به برادرش جعفر مملوکی اسیر در فرقه رجوی

جعفر جان سلام .
سال نو را به شما تبریک می گویم. امیدوارم سال خوبی داشته باشید و همین طور سالی باشد که بعد از چندین سال اسارت، سال رهایی شما باشد.

من خیلی دلم برای شما تنگ شده. خبر دارم که وضعیت جسمی شما خوب نیست و این مرا بیشتر نگران می کند. تماسی هم که با من نمی گیری که از اوضاع و احوالت با خبر شوم! من هم نمی توانم با شما تماسی داشته باشم فقط می توانم به شما بگویم مراقب خودت باش. تمام اهل فامیل و خانواده شما نگران شما هستند.

ما همگی منتظر شما هستیم و تا به حال سعی خودم را کردم سری به شما بزنم اما ویروس کرونا راه را جلوی من بسته است! از شما می خواهم خودت را نجات بدهی … آزاد باش، آزاد زندگی کن .. به چه علت چندین سال خودت را زندانی کردی! من مطمئنم که خودت را نجات خواهی داد. ما منتظریم …

مجددا سال جدید را به شما تبریک می گویم. تمام اهل فامیل و خانواده شما سلام می رسانند .

برادرت حسین مملوکی

خروج از نسخه موبایل