نامه تعدادی از مادران استان مرکزی به رئیس جمهور آلبانی

آقای ایلیر متا رئیس جمهور محترم کشور آلبانی
با سلام و احترام

عالیجناب
ما تعدادی از مادران ساکن ایران در استان مرکزی ( اراک ) زندگی می کنیم. ما تا به حال چند نامه برای شما ارسال کرده ایم و درد خودمان را در نامه برای شما تشریح کرده ایم. ما چه گناهی کردیم که بایستی فرزندانمان چندین سال در سازمان تروریستی مجاهدین در کشور آلبانی در اسارت باشند. ما مادریم مگر می شود یک مادر جگر گوشه اش را فراموش کند؟ شما خودتان فرزند دارید و درد ما را بهتر می دانید. آیا شما می توانید از فرزندان خود دور باشید؟ ما چندین سال است که از فرزندانمان دور هستیم .

مریم رجوی رهبر سازمان تروریستی مجاهدین که در کشور شما آلبانی مستقر است به فرزندان ما اجازه نمی دهد که با ما تماس بگیرند. از نگاه مریم رجوی خانواده کانون فساد است! آیا به نظر شما تمام دنیا در کانون فساد بسر می برند؟ به ظاهر مریم رجوی نگاه نکنید! در باطن یک زن دیکتاتور و ظالم است. فرزندان ما را برای اهداف شومش از بین می برد. ما قبلا در نامه هایی که برای شما ارسال کردیم برای شما شرح داده ایم زمانی که سازمان تروریستی مجاهدین در عراق بود ما به عراق سفر می کردیم و چه سختی هایی کشیدیم. نمی خواهیم وقت شما را بگیریم و وارد بحث های گذشته شویم .

عالیجناب
رئیس جمهور محترم کشور آلبانی آقای ایلیرمتا
ما مادران از شما درخواست و تقاضا داریم به عنوان مهمان برای ما مادران درد کشیده و چندین سال دور از فرزندان خود راهی را میسر کنید تا به کشور شما سفر کنیم و بتوانیم با فرزندانمان دیداری داشته باشیم .
با تشکر از شما و آرزوی موفقیت برای شما و کشورتان آلبانی .

مادران ساکن کشور ایران – استان مرکزی ( اراک )

1- خانم منتهی زهرایی … مادر مصطفی قاعدی
2- خانم باقرزاده مادر … محمد حسن و محمد رضا باقرزاده
3- خانم مهین حبیبی … مادر پروانه ربیعی عباسی
4- خانم صدیقه نجفی … مادر محمد جعفر نجفی
5- خانم سلطان گل ریزان … مادر عباس گل ریزان
6- خانم فاطمه رضایی … مادر حسن رضایی

خروج از نسخه موبایل