نامه خانواده های استان مرکزی به دادستان دادگاه کیفری بین المللی

آقای کریم اسد احمد خان

دادستان دادگاه کیفری بین المللی

با سلام و احترام

سازمان مجاهدین خلق که در کشور آلبانی مستقر است، تعداد زیادی از انسانها را در یک حصار بسته قرار داده است و هر گونه آزادی را از این انسانها سلب کرده است. 42 نفر از جداشده ها از سازمان مجاهدین در دادگاه بین المللی در تهران شکایت کرده اند و حکم صادر شده و برای شما ارسال شده است . اینها تعداد کمی هستند که توانسته اند خودشان را نجات بدهند و علیه سازمان و سرانشان شکایت کنند. ما خانواده های رنج کشیده که فرزندانمان چندین سال در اسارت سازمان مجاهدین هستند از سازمان شکایت داریم. ما خانواده ها از شکایت جدا شده ها علیه سازمان مجاهدین در دادگاه بین المللی حمایت می کنیم و خواستار این هستیم به این شکایت در دادگاه بین المللی رسیدگی شود و همچنین فرزندان خود را بعد از چندین سال در آغوش بگیریم .

خانواده های استان مرکزی – اراک ( ایران )

خروج از نسخه موبایل