نامه محمد رضا فروغی به دادستان کیفری بین المللی

آقای کریم اسد خان دادستان کیفری بین المللی
با سلام و احترام

من محمد رضا فروغی ساکن ایران هستم. برادر من مصطفی فروغی چندین سال است در سازمان مجاهدین به اسارت گرفته شده است. برادر من در ایران تحصیل می کرد و برای ادامه تحصیل تصمیم می گیرد به آلمان سفر کند. وقتی در آلمان مستقر شد و تحصیل خود را ادامه می داد با من و خانواده اش در ارتباط بود. مدتی ارتباط برادرم با من قطع شد. من نگران او شده بودم. شماره تماسی از برادرم داشتم هر چه تماس می گرفتم جوابی نمی داد. در آن زمان پیگیر آن بودم که چرا برادرم جواب تلفن مرا نمی دهد و مجبور شدم از دوستانش در آلمان وضعیت برادرم را پیگیری کنم. بعد از کلی پیگیری، یکی از دوستانش جوابی که به من داد گفت مصطفی ترک تحصیل کرده، سازمان مجاهدین او را با فریب به مقرهای خود منتقل کرده است.

الان چندین سال است از برادرم خبری ندارم . سازمان مجاهدین به برادرم اجازه نمی دهد با من و خانواده خود تماس بگیرد و در واقع برادرم در یک حصار بسته در کشور آلبانی در مقر مجاهدین زندانی شده است . جدا شدگان از سازمان مجاهدین در ایران بر علیه سازمان مجاهدین شکایت کرده اند. من هم از سازمان مجاهدین شکایت دارم و از شما که در سمت دادستان کیفری بین المللی هستید درخواست دارم شکایت ما را دنبال کنید.

با تشکر از شما و آرزوی موفقیت در کارتان
محمد رضا فروغی ساکن اراک – ایران

خروج از نسخه موبایل