نامه محمد جواد خلیلی به دادستان کیفری بین المللی

آقای کریم اسد خان دادستان کیفری بین المللی

من محمد جواد خلیلی هستم . سازمان مجاهدین برادرم و همسرش فریب می دهد و زمانی که سازمان مجاهدین در کشور عراق بود به آنجا منتقل می کند. برادر من در یکی از عملیاتهای تروریستی توسط سازمان مجاهدین کشته می شود و اطلاعی از وضعیت همسرش ندارم .

آقای کریم اسد خان دادستان محترم
برادر من تنها یک فرزند داشت که در حال حاضر در کمپ سازمان مجاهدین در کشور آلبانی زندگی می کند. فرشته خلیلی برادرزاده من و تنها یادگار او برای خانواده ماست. سازمان مجاهدین او را به اسارت گرفته و به او اجازه نمی دهد با خانواده خود در ایران تماس برقرار کند. سازمان مجاهدین یک سازمان خشن و ضد مردمی است. سازمانی که به اعضای خود حق انتخاب نمی دهد، نمی تواند سازمانی آزادی خواه باشد. سازمان مجاهدین برای اهداف ضد مردمی خود برادر مرا به کشتن داد.
من از سازمان مجاهدین شکایت دارم و امیدوارم در آینده نزدیک رهبران سازمان مجاهدین در دادگاه بین المللی لاهه محاکمه شوند. لطفا نسبت به تسریع در پیگیری پرونده جنایات سران این سازمان اقدامات لازم را مبذول بفرمایید.

با تشکر
محمد جواد خلیلی
استان مرکزی – ایران

آقای محمد جواد خلیلی، عموی فرشته خلیلی اسیر در کمپ آلبانی مجاهدین
خروج از نسخه موبایل