فراخوان برای گسترش اعتراضات سراسری و بین المللی علیه مجاهدین خلق

در حالیكه بسرعت به اتمام مهلت قانونی برای برچیده شدن و تعطیلی اردوگاه اشرف در عراق نزدیك میشویم:
1- مریم قجر، همسر رهبر فراری مجاهدین با اعلام قبلی قرارگرفتن سازمان در لیست تروریستی امریكا ؛ باز در سطحی پایین تر و برای حفظ نیروهای وامانده تشكیلات و توجیه خلق امیدهای كذایی و نا مشخص مبادرت به برگزاری كنفرانس 40 نفره با عنوان به اصطلاح: اشرف – ایران و چشم اندازهای نوین!! در ژنو با حضور اشخاصی ناشناخته بدون نفوذ در سرنوشت گروهی آنان میكند.
2- در حالیكه كمیساریای پناهندگان در 23 شهریور جواب رد به تامین پناهندگی سیاسی جمعی!! مجاهدین داده است، مریم قجر عجز و ناله كرد كه باید با هلیكوپتر برای مصاحبه های كمیساریا!! جابجا شوند.
3- مسعود رجوی از پناهگاه نامطمئن خود در مورخه 26 شهریور طی پیامی مریم را فردی ستودنی!! خواند و با اشاره به عقب نشینی چندكیلومتری سازمان در صحنه سیاسی و تبلیغاتی پناهجو شدن افراد را مبارك گفت. او یادش رفت بگوید شاید خجالت كشید كه تا یكماه پیش حرف از ماندن و بیا بیا و جنگ صدبرابر سرزبانش بود.
4- او گفت دیگر كسی جرات نگاه چپ انداختن بما را ندارد ما كمیساریایی!! شدیم ولی حواسش نبود كه ایندفعه كار یه جور دیگر است مثلا هوشیار زیباری بیخ گوش كاخ سفید در میان خبرنگاران با قاطعیت در مورد آنان گفت سر اخراج مجاهدین كوتاه نمی آییم ویا علیرغم مداخله جویی های چند كشور اروپایی و معرفی نماینده ای برای اسارتگاه اشرف از سوی اتحادیه اروپا، قاطبه نمایندگان مجلس و دولت و شخصیت های سیاسی و مذهبی عراق موضع گیری كردند و با بی ارزش وغیر حقوقی خواندن چنین اقدامی یك گام دیگر سازمان را عقب راندند.
5- رجوی در پیام خود از فاز جدید اقدامات سازمان از اول مهر خبر داد. براساس تجارب اعضای جداشده، بنظر می رسد این پیام بیشتر مربوط به قرارگاه اشرف و نفرات اسارتگاه بابت آماده سازی و آموزشهای فضا سازی جهت هرگونه درگیری های بعدی و احتمالا كشته سازی باشد. خانواده های مراجعه كننده اخیر تبریزی طی مشاهدات خود اظهار می كنند در بین نگهبانان مجاهدین اعضای دشنام گو و بی ادب و بی پرنسیب نیز قرارداده شده تا این دفعه خانواده ها یعنی مردان و زنان پیر و بچه ها را بنحوی از قرارگاه دور ساخته و تحصن آنان را غیر موثر سازند. كه این كار علاوه بر افزایش نفرت خانواده ها از سران و فرماندهان بالای سازمان دستاوردی برای مجاهدین نداشته و سرنوشت دوماه بعد آنان را با كیفیت نامناسب تری روبرو خواهد ساخت.
6- شایسته است دراین مدت باقیمانده مراجعات اساسی به مجامع بین المللی و فعالین حقوق بشر و نمایندگان مجالس كشورهای اروپایی بیشتر از گذشته مدنظر باشد و چهره كریه و جنایتكار و تروریستی مجاهدین در سطح خود افشاگری گردد.
7- به خواسته های بحق خانواده های محترم و فداكار متحصن در جلوی درب اشرف بیشتر از پیش احترام گذاشته ودر كنار آنان باشیم تا سران سازمان از عصبانیت بوجود آمده بمیرند و حقیر شوند. فرید

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.