سنگ پرانی اعضاء مجاهدین به آقای جعفر حسن زاده

آقای جعفر حسن زاده برای دیدار با عزیزشان که در اردوگاه اشرف اسیر بودند به خانواده های متحصن در مقابل اشرف پیوستند که متاسفانه مورد خشونت اعضاء مغزشویی شده فرقه رجوی قرار گرفتند و از ناحیه سر زخمی شدند.

دانلود سنگ پراني اعضاء مجاهدين به آقاي جعفر حسن زاده

اشتراک گذاری
برچسب‌ها

دیدگاه خود را ارسال نمایید