سکوت فرقه تروریستی رجوی علامت رضا است !!

دار و دسته خود فروخته و وطن فروش رجوی در قبال فرمان غیر قانونی و غیر انسانی ترامپ مبنی بر عدم ورود اتباع هفت کشور جهت مسافرت به آمریکا سکوت معنا داری را اختیار کرده اند ، دوستان عزیز اگر بخواهیم خود فروختگی را به هر قیمت ملاحظه کنیم بیائید سایت های فرقه تروریستی رجوی را مرور کنیم .
من که هر چه سایت های فرقه را گشتم جز انعکاس خبرهای که علیه منافع مردم ایران باشد را ندیدم . رجوی ها برای رسیدن به قدرت به هر قیمت از هیچ رذالتی کوتاه نمی آیند در حالی که همه جریانها و گروههای سیاسی نسبت به فرمان ترامپ موضع گرفته و محکوم کرده اند اما در کمال وقاحت و بی شرمی جریان فرقه گرای رجوی نسبت به حق مقدس پناهندگی دم بر نیاورد و سکوت اختیار کرد به قولی سکوت علامت رضا است .
 ما قبلاٌ خبرهای ملاقات ها و دیدارهای رهبران فرقه با لابی های آمریکایی را ملاحظه می کردیم .

بر ما روشن بود اگر روزی آمریکا بخواهد روی مردم ما بمب بریزد و بمباران کند تنها کسانی که خوشحال خواهند شد رهبری مفقود شده و با نام و نشان مستقر در اورسورواز پاریس است ، حتی اعضای فرقه از چنین عملی دافعه دارند اما رهبری فرقه تروریستی رجوی و بی اصالت ضمن همراهی با آمریکائیها اگر حادثه غیر مترقبه ای اتفاق بیقتد دست مریزاد هم خواهند گفت ، وقتی طینت این جریان پس مانده و عقب افتاده خراب است مرز نمی شناسد ، قربانی می گیرد تا به هدفش برسد .
اما باید گفت رجوی و دم و دمبالچه هایش هرگز از گندم ری نخواهند خورد ،
محمدرضا گلی

اشتراک گذاری
برچسب‌ها

دیدگاه خود را ارسال نمایید