پرهیز شدید عباس داوری از بکار بردن واژه خلیج فارس

عباس داوری که از عقب مانده ترین سردمداران فرقه مجاهدین است در مصاحبه ای با روزنامه کویتی الوطن به تاریخ 7 آپریل 2007 با عنوان :"ايران كويت و خليج را غرق جاسو س كرده است" که در سایت هبستگی درج شده است بشدت از بکاربردن نام خلیج فارس پرهیز میکند.

وی در نهایت خیانت و با چاپلوسی و تملق مشمئز کننده برای شیوخ عرب در تمامی مصاحبه خود از بکاربردن نام خلیج فارس خوداری میکند وبجای آن اسم بی معنی خلیج را بارها تکرار کرده و هرگز نامی از "خلیج همیشه فارس " نمی برد.

البته عباس داوری که در خوش خدمتی به صدام حسین در فرقه مجاهدین کاملا معروف می باشد در مصاحبه با روزنامه کویتی الوطن فراموش می کند که به آنها بگوید که در جریان حمله صدام و تصرف کشور کویت نه تنها مسعود رجوی به صدام تبریک گفت بلکه مزدوران رجوی در تاراج اموال مردم کویت به کمک پسر صدام حسین شتافته و در چپاول کویت سهم بسزایی داشتند اما اکنون در مصاحبه با روزنامه عربی زبان این جنین تلاش دارد از کنار این حوادث بگذرد.

قسمت هایی از مصاحبه وی به نقل از سایت همبستگی :

داوري توضيح داد كه سازمان مي داند كه کشور برادر ما کويت و ساير کشورهاي خليج, چه دردها و مصيبتهايي را از رژيم حاکم بر ايران تحمل مي کنند و چه زخمهايي از آزارها و اذيتهاي اين رژيم به دل دارند .و اضافه كرد مجاهدين :” ما التزامات منطقه اي و بين المللي كويت و كشورهاي خليج را مي فهمند و با كشورهاي منطقه با احترام برخورد مي كند .

…. به نظر من آنچه که در مورد وجود جاسوسان رژيم در کشورهاي خليج, در مطبوعات به آن اشاره مي شود, بسيار کمتر از اقدامات عملي تجسس وزارت اطلاعات رژيم است.

 کانون آوا، دهم آوریل 2007

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.