فیل هوا كردن فرقه رجوی در پاریس

اخیراً فرقه غرقه در بحران رجوی كه این روزها هیچ فرصتی را برای دور كردن خانواده های اعضای خود در كمپ اشرف از دست نمی دهد و آنها را با انواع و اقسام تهمت ها و برچسپ ها راهی میكند، با یك فقره فرار به جلو خواسته دست پیش بگیرد تا از قافله سیاسی دوران حاضر عقب نیافتد و تا آنجا كه می تواند با همسازی با اركستر سمفونیك منافع غرب در زمینه های مختلف در ایران و خاور میانه به اهداف خود دست یابد.
این فرقه با جار و جنجال بسیار مراسمی را در حومه پاریس و با صرف هزینه های هنگفت باد آورده براه انداخت با این عنوان كه كمپ اشرف را همچنان در مالكیت خود نگهدارد و در قدم های بعد هم از لیست سیاه وزارت خارجه آمریكا خارج شود همچنین بگوید كه سرنخ بحران های مورد قبول غرب علی الخصوص آمریكا، در ایران و كنترل اوضاع واحوال آنجا را در ما جستجو كنید و نه فرد یا گروه دیگر. به زبان دیگر تخم مرغ های شانس خود را در سبد ما بگذارید.
كاملاً مشخص است كه این مراسم بدون اجازه دولت فرانسه و در دشمنی آشكار این كشور بر علیه مردم ایران نمی توانسته مجوز بگیرد و این خود بخوبی طینت واقعی دولت فرانسه را افشاء میكند. با همین رویكرد و نیت دو تن از سیاسیون معلوم الحال و شناخته شده را نیز به هر ضرب و زوری بوده به آنجا كشانده است.
لابد شنیده اید، یكی خوزه ماریا ازنار نخست وزیر سابق اسپانیا است كه اگر خاطرتان باشد روزی در دانشگاه اویدو در شمال اسپانیا در حالی كه به اهانت به مخالفینش در جریان سخنرانیش پرداخته بود متقابلاً لقب آدمكش از دانشجویان مملكت خویش دریافت كرد و همانجا ماهیت و هویتش را كف دستش گذاشتند، حال این آدمكش به لسان دانشجویان كشور خودش چه حرفی برای گفتن دارد؟
شخص دیگر جان بولتن بود سیاست‌مدار و نو محافظه کار راستگرای آمریکایی عضو حزب جمهوری خواه یا گروه بازهاست.
كه ایشان هم سابق مشعشعی در دم و دستگاههای وكالتی و حقوقی و قضاییه آمریكا داشته است و همواره نیز تنها گزینه ای كه برای حل مسائل بین المللی به ذهنش میرسد گزینه جنگ و خونریزی است او معتقد است اول باید وارد جنگ شد و بعد سبب ودلیلش را پیدا كرد و توضیح داد مثل عراق كه البته هیچوقت اثبات هم نشد و تنها چیزی كه عاید مردم بی دفاع عراق شد ناامنی های گسترده تمام نشدنی و آینده ای مبهم به لحاض سیاسی است.
البته یك وجه مشترك خیلی جالب دیگر بین خوزه ماریا ازنار و جان بولتن بنیانگذاری بنیاد دوستان اسراییل است كه خودش گویایی هر مطلبی است.
دركنار این اشخاص مشتی اشخاص واخورده تاریخ مصرف گذشته هم حضور داشتند. حال با این ملغمه ای كه در پاریس درست شده شامل جنگ طلبان كشورهای مختلف غربی و دوستان خلص صهیونیست های اشغالگر و گروه تروریستی كه با نام فرقه رجوی علی الخصوص درغرب شناخته می شود انتظار چه چیزی را باید داشت الا توطئه های باز هم بیشتر بر علیه مردم ایران و ایجاد بحران های باز هم بیشتر در همان راستا و در خدمت منافع غرب.
این جماعت همچنین پایگاه اصلی این فرقه تروریستی را مشخص میكند كه چگونه مورد توجه نومحافظه كاران قرار داشته و چگونه امدادهای غیبی به آنها میرسد. و بخوبی معلوم می شود كه چگونه به این فرقه كمك شد كه از لیست تروریستی اروپا به ناحق بیرون آورده شود تا مثل همین چند روز قبل لبیك یا غرب آنرا در خانه های تیمی و با انواع بمب های دست ساز بدهد.
دیدن این جماعت در هم و برهم جای هیچ تعجبی ندارد، علی الخصوص برای مردم ایران و كسانی كه این فرقه را از نزدیك و در طی سالهای متمادی می شناسند و كاملاً روشن است این جار و جنجال ها كمافی السابق راه به جایی نخواهد برد و برعكس به افشای بیشتر همین جماعت منجر می شود.

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.