مرور رده

فعالیت های انجمن نجات

یا رب نگاه دار نگارم ز روزگار

بی تو بهار هم به حقیقت بهار نیست هیچ عشرتی به رهگذر روزگار نیست در باغ گل به هرزه گریبان دریده است آخر نشانه ای ز تو ای گلعذار نیست بی لذت حضور تو ای پاره تنم هیچ انگبین به کام دلم سازگار نیست جز فکر تو به خاطر عطر بنفشه ها زیبایی…

تکرار اباطیل هزار بار نشخوار شده مریم قجر در مورد زن

هر ساله در روز جهانی زن مریم قجر داعشی تعدادی از زنان را دور خود جمع نموده و به تکرار اباطیلی پرداخته که ذره ای به گفته خودش هم اعتقاد ندارد . ابتدا مریم قجر به زنان ایران پیام می دهد که شما عامل قیام خیالی وی در داخل کشور بودید و بقیه…

جدا شده یا رها شده از شر رجوی وطن فروش

به دنبال کودتای درون تشکیلاتی رجوی درفرقه ای کردن سازمان سیاسی مجاهدین خلق وبدست گرفتن قدرت مطلقه درون تشکیلاتی با اهرم سرکوب تشکیلاتی رقیبان خود ازسال 1364 تا طلاق اجباری درمقطع به اصطلاح انقلاب درونی و پس از

فرقه رجوی و مزدوری برای امپریالیسم

سازمان تروریستی مجاهدین تمام تلاش خود را برای کسب قدرت به کار گرفتند . از ترور مردم عادی و مسئولین کشور گرفته تا ایجاد ناآرامی در بهبوهه انقلاب و بستن دروغ های مختلف از جمله بحث پرونده ی اتمی ایران .

آن دو شاخ گاو اگر خر داشتی ، یک شکم در آدمی نگذاشتی !

خدا رجوی را شناخت و به او شاخ نداد ! و گر نه چه می شد ! آقای مسعود رجوی ، که سالهاست مفقود شده ، مدتی است که ، از درون قبرش پیام تبلیغ رهبری می فرستد ! بدبخت می ترسد که همه چیزتمام شود و این بار نیز مثل سال 57 سرش بی کلاه بماند ! سراسیمه…