مرور

انجمن نجات مرکز اراک

نامه خانواده های استان مرکزی به رئیس جمهور آلبانی

با سلام و احترام! آقای رئیس جمهور محترم آلبانی آقای ایلیر متا ضمن آرزوی سلامتی برای شما و موفقیت برای کشورتان آلبانی. ما خانوادهای ایرانی (ساکن یکی از استان های ایران …. استان مرکزی اراک) هستیم. ما خانواده ها نگران فرزندانمان که در

حضور آقای محسن یونسی در دفتر انجمن نجات استان مرکزی

خیلی دلم می خواهد با سران فرقه رجوی مناظره داشته باشمآقای محسن یونسی فرزند محمد هادی یونسی اسیر در فرقه رجوی جهت دیدار صمیمی به دفتر انجمن مراجعه کرده و از سنگ دلی رهبران فرقه و سرانشان سخن گفت. آقای یونسی در ادامه گفت من دلم برای

گفتگو دوستانه با آقای فواد بصری

خانم رجوی شما به سالمندانتان رسیدگی کنید، مداوا کردن مردم آلبانی پیشکش.با سلام خدمت آقای بصری، ببخشید مجددا مزاحم شما شدیم.مریم قجر آنقدر کارهای کثیف در آلبانی انجام می دهد، واقعا نمی توانیم از کارهای کثیف آن بگذریم. اجازه می دهید

عباس جان! نترس…

حضور آقای ولی ا… گل ریزان پدرعباس گل ریزان اسیر در فرقه رجوی در دفتر انجمن نجات استان مرکزی (اراک)آقای ولی ا…. گل ریزان پدر عباس گل ریزان اسیر در فرقه رجوی به دفتر انجمن نجات مراجعه کرده و ضمن دیدار با اعضای انجمن نجات استان نگرانی

تا کور شود چشم رجوی ها و سرانشان

سلام!من فواد بصری هستم. من حدودا بیست سال در فرقه رجوی اسیر بودم سال 1383 اقدام به فرار کردم و خودم را از فرقه منحوس رجوی نجات دادم.در فرقه رجوی، خود شخص رجوی در نشست های عمومی تاکید می کرد که هر فردی ما را ترک کند نمی تواند بیرون

آخرین بار، گفتی سه ماه دیگر می آیم

حضور آقای علی نجفی برادر محمد جعفر نجفی اسیر در فرقه رجوی در دفتر انجمن نجات استان مرکزی (اراک)خانواده محمد جعفر نجفی اسیر در فرقه رجوی خانواده فعال انجمن نجات هستند. زمانی که فرقه رجوی در عراق مستقر بود آقای نجفی چندین بار به عراق سفر کرد

مصاحبه با برادر فرزین هاشمی از اعضای کمیسیون خارجه شورای ملی فرقه رجوی

انجمن نجات استان مرکزی (اراک) مصاحبه ای با آقای بهمن هاشمی برادر فرزین هاشمی از اعضای کمیسیون خارجه شورای ملی فرقه رجوی انجام داده که توجه شما را به این مصاحبه جلب می کنیم.سلام! آقای هاشمی احوال شما؟ باز هم ما مزاحم شما شدیم وقت