آنتوان گسلر

  • تروریسم فرقه مجاهدین17 ژوئن از نگاه آنتونی گسلر

    17 ژوئن از نگاه آنتونی گسلر

    پلیس فرانسه بیش از 160 عضو سازمان مجاهدین (جنبش اصلی مخالف ایران) را سه شنبه گذشته در نزدیکی پاریس مورد بازجویی قرار داد. پلیس ادعا می کند که گروه - که از نظر سیستم قضایی فرانسه مظنون به برنامه ریزی و حمایت مالی از عملیات…

  • اعضاء جداشده از فرقه رجویاسیر در زنجیر دروغ

    کتاب اسیر در زنجیر دروغ

    این کتاب حاوی مصاحبه هایی است راجع به سازمان مجاهدین خلق ایران که همگی برای اولین باراست که منتشر می شوند. این سازمان که امروزه به دست مسعود و مریم رجوی افتاده است، کارش را به عنوان یک گروه اپوزسیون با فعالیت های تروریستی بر…

دکمه بازگشت به بالا