گذری بر 17 ژوئن و 17 روز سوختن در آتش مریم رجوی

آخرین روزهای بهار 1382 در حال گذر است. روزهایی تاریک بر ساکنان قرارگاه اشرف سایه افکنده و روز به روز بر بغض ساکنان محاصره شده این مقر می افزاید و طلیعه تابستانی سوزان را در سرنوشت مجاهدین تداعی می کند.سه ماه قبل… قرارگاه اشرف! 20

اعضای فرقه رجوی آدمهای عجیبی بودند

مصاحبه انجمن نجات استان مرکزی با آقای علی قدس برادر محمد رضا قدس اسیر در فرقه رجوی با سلام خدمت آقای علی قدس، احوال شما؟ از اینکه وقت خودتان را در اختیار ما گذاشتید از شما تشکر می کنیم . من هم به شما سلام و خسته نباشید می گویم امیدوارم در

با وجود سابقه زندان ، بعید بود مرا به روی آنتن ببرند

خاطرات سیاه ، محمدرضا مبین - قسمت بیست و هفتماستارت ترانه ها و ورود به برنامه های هنری سازمانایده اولیه من در مورد شرکت در برنامه های هنری، از قرارگاه همایون شروع شد . اولین کار تهیه یک دفترچه و سپس جمع آوری متن آهنگ ها و سرودهای

پیام تبریک انجمن نجات به آقای بخشعلی علیزاده

امروز را زندگی کن بخاطر تمام آنهایی که در کنارت هستند … امروز آتشفشانی باش از محبت و مهربانی و دریایی باش از عشق و امید برای عزیزانت با خوشوقتی و مسرت فراوان، خبر ازدواج دوست گرامی مان آقای بخشعلی علیزاده را شنیدیم . انجمن نجات ضمن تبریک