محمد مهدی ثابت رستمی چگونه دوری مادرت را تحمل می کنی؟

من حسین ثابت رستمی هستم که برادرم بیش از سی و هشت سال در چنگال رجوی گرفتار می باشد. رجوی باید بداند که ما خانواده ها حتی یک لحظه آسایش و خواب راحت برای رجوی باقی نخواهیم گذاشت. در ضمن ما به هیچ عنوان دست بردار نیستیم . عامل اصلی ماندگاری و…

پیام محمد حسین باغبان باشی به برادر اسیرش در فرقه رجوی

من محمد حسین باغبان باشی ، برادر محمد علی باغبان باشی هستم. فرارسیدن نوروز سال 1398 را تبریک عرض می کنم . امیدواریم که بیائید پیش ما و ما شما را ببینیم ، پدر و مادرم چشم انتظار از دنیا رفتند. محمد علی ، نگران نباش ، بیا ، یک کلبه درویشی…

پیام خانواده به حمید طاهری خسروشاهی

این پیام را برای آقای حمید طاهری خسروشاهی می فرستم ، من احد طاهری خسروشاهی هستم ، من از حمید 5 سال بزرگتر هستم ، که خاطرات شیرینی با حمید داریم ، انشاا.. این پیام من خدمت شریف حمید طاهری می رسد و حمید هم عرایض من را قبول می کند ، به…

دیپلماسی مجاهدین در آویختن به بیگانگان

جمعبندی کوتاه از سال 1397 در فرقه رجوی

سال هزار و سیصد و نود وهفت با تمام فراز و فرودهایش به آخرین روزهای خود نزدیک و نزدیکتر میشود. فرقه رجوی علیرغم تمام تلاش هایی که برای سر پا نگاه داشتن خود و تشکیلات پوسیده اش داشت، ضعیف تر و فرسوده…

فرقه رجوی درسالی که گذشت

تنها چند روز تا پایان سال 1397 و آغاز سال جدید فاصله داریم. سال جاری نیز همچون سال‌های قبل، با رویدادهای گوناگونی همراه بود. جهان خشونت‌های فراوانی را به ویژه در منطقه ی استراتژیک غرب آسیا به نظاره…