جریان سازی مجاهدین در لهستان

»روشن است که خط اصلی این اخبار که ایران آنها را بارها رد کرده، از سوی فرقه رجوی دنبال می شود. «گروه های تروریستی یک بار دیگر باهم متحد شده و این بار ثمره این اتحاد، یارگیری از میان دولتهایی است که ماهیت واقعی خود را در دفاع از تروریسم به…

نامه اعضاء جداشده به آقای فیلیپ لوتر

آقای فیلیپ لوتر مدیر تحقیقات عفو بین الملل برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با سلام و احترام ما قربانیان فرقه رجوی هستیم که سالیان طولانی از عمرمان را بطور حرفه ای در تشکیلات مخوف فرقۀ رجوی بودیم سرانجام بعداز سقوط صدام توانستیم از…

نامه خانواده های خوزستانی به دبیر کل عفو بین الملل

سنامه عباس اسدیدبیرکل محترم عفو بین الملل آقای نایودو با عرض ادب واحترام گزارش عفو بین الملل در خصوص نقض حقوق بشر را مطالعه نمودم اما متاسفانه درگزارش تنظیم شده از جانب نهاد شما اسمی از گروههایی همچون مجاهدین خلق که سالهاست حقوق قانونی…

دیپلماسی مجاهدین در آویختن به بیگانگان

جریان سازی مجاهدین در لهستان

»روشن است که خط اصلی این اخبار که ایران آنها را بارها رد کرده، از سوی فرقه رجوی دنبال می شود. «گروه های تروریستی یک بار دیگر باهم متحد شده و این بار ثمره این اتحاد، یارگیری از میان دولتهایی است که…

تو دهنی به جان بولتون؛ دوست مواجب بگیر فرقه رجوی

چندی پیش در اخبار داشتیم که رئیس جمهور امریکا در پیامی گفت: نیروهای امریکایی را از سوریه خارج خواهد کرد! این پیام شاید بر خلاف تمامی تحلیل ها و محاسباتی بود که خیلی از تحلیلگران به آن اعتقاد داشتند.…