ارتباط تصویری خانواده های خوزستانی با اعضای جدا شده در آلبانی

الان بیش از دو سال است که تمامی اسرای دربند فرقه رجوی به یک کشور آزاد منتقل شدند. اما همچنان سرکردگان فرقه براساس ماهیت فرقه گرایانه خود مانع از دسترسی اعضا به دنیای آزاد وارتباط با خانواده هایشان می شوند اما ازجانب دیگرهم خانواده های آنها…

با تاکید بر این اصول حقوق بشری، رسواتر میشوید که!

در آستانه " اجلاس جوامع ایرانیان " که لابد یکی از جلساتی برای آلترناتیو سازی ازطرف آمریکا وشرکاست که اینک بشدت متداول شده ، سازمان مجاهدین رجوی ، هوای حقوق بشری به سرش زده و مواد منشور حقوق بشر را منتشر کرده و لابد نمیدانسته که سرگنجبین…

تروریست های در دسترس آقای مکرون

فرانسه بعنوان یکی از حامیان اقدامات خرابکارانه و اغتشاش توسط گروهک های ضد انقلاب در ایران، چند هفته ایست دچار بحرانی بسیار شدید تر از آنچه برای ایران متصور بود، شده است. تا هفته ی گذشته بیش از 65000 نیروی پلیس این کشور در حالت آماده باش…

آیا جنایات رجوی ها، شامل مرور زمان می شود ؟

باز از مزدوران قلم به مزد رجوی ، مهرداد هرسینی در مطلبی تکراری چنین گفته : "جنایت علیه بشریت شامل مرور زمان نمی شود" به راه افتادن جنبش دادخواهی کذائی با آمارهای من درآوردی خود ، برسر خون‌های به‌ ناحق ریخته شده در ایران پرداخته است .…

دیپلماسی مجاهدین در آویختن به بیگانگان

آیا جنایات رجوی ها، شامل مرور زمان می شود ؟

باز از مزدوران قلم به مزد رجوی ، مهرداد هرسینی در مطلبی تکراری چنین گفته : "جنایت علیه بشریت شامل مرور زمان نمی شود" به راه افتادن جنبش دادخواهی کذائی با آمارهای من درآوردی خود ، برسر خون‌های به‌…