حقیقت مجاهدین خلق

 

با نزدیک شدن انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراها در ایران، و با رشد فعالیت ها و رقابت ها و هیجانات سیاسی در جامعه، در این مقطع دشمنان ایران و ایرانی همچون تمامی این سالیان حیات جمهوری اسلامی بیکار ننشسته و تلاش می کنند تا با سوءاستفاده از این موقعیت اهداف خود را دنبال نمایند. سازمان مجاهدین خلق به عنوان یکی از ابزار کار آمریکا در دشمنی با مردم ایران نیز در این خصوص دست به کار شده و مأموریت های محوله را به انجام خواهد رساند. این سازمان تلاش خواهد کرد تا امنیت روانی جامعه را با سوءاستفاده از فضای به وجود آمده در این برهه به خطر بیندازد.

مجموعه ی حاضر سیر حرکت این سازمان از ابتدای شکل گیری را تشریح کرده و سپس نقش خائنانه فرقه رجوی در مرحله کنونی و شیوه های فعلی کار این سازمان را مورد بررسی قرار می دهد

مشاهده

  عبدالرضا نیک بین رودسری؛ اولین جدا شده از سازمان مجاهدین خلق

  در سال 1340 دانشجویان هوادار نهضت آزادی ایران محمد حنیف نژاد، سعید محسن و عبدالرضا نیک بین رودسری (معروف به…

  عاقبت ایدئولوژی حنیف نژاد غلطیدن به دامن آمریکا شد – قسمت چهارم

  در قسمت های قبلی به انحراف اندیشه حنیف نژاد در زمینه های ایدئولوژی، سیاسی پرداختم و در مورد دستگیری و…

  عاقبت ایدئولوژی حنیف نژاد غلطیدن به دامن آمریکا شد – قسمت سوم

  در قسمت قبلی در مورد ایدئولوژی سازمان و دستگیری بنیان گذاران آن مطالبی بیان کردم که ایدئولوژی سازمان چگونه بنا…
  دکمه بازگشت به بالا