حقیقت مجاهدین خلق

 

با نزدیک شدن انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراها در ایران، و با رشد فعالیت ها و رقابت ها و هیجانات سیاسی در جامعه، در این مقطع دشمنان ایران و ایرانی همچون تمامی این سالیان حیات جمهوری اسلامی بیکار ننشسته و تلاش می کنند تا با سوءاستفاده از این موقعیت اهداف خود را دنبال نمایند. سازمان مجاهدین خلق به عنوان یکی از ابزار کار آمریکا در دشمنی با مردم ایران نیز در این خصوص دست به کار شده و مأموریت های محوله را به انجام خواهد رساند. این سازمان تلاش خواهد کرد تا امنیت روانی جامعه را با سوءاستفاده از فضای به وجود آمده در این برهه به خطر بیندازد.

مجموعه ی حاضر سیر حرکت این سازمان از ابتدای شکل گیری را تشریح کرده و سپس نقش خائنانه فرقه رجوی در مرحله کنونی و شیوه های فعلی کار این سازمان را مورد بررسی قرار می دهد

مشاهده

  فرازهایی از تاریخ خیانت بار مجاهدین – قسمت یازدهم

  مهمترین هدف رجوی در بازسازی فکری اعضای فرقه استفاده ابزاری از آنها در بدترین و خشن ترین و کثیف ترین…

  دهه 60؛ روایتی از ترورهای زنجیره‌ای مجاهدین خلق در کرج

  از اواخر خرداد ماه ۱۳۶۰ مجاهدین خلق در صدد ورود به فاز مسلحانه علیه دولت وقت ایران و راه اندازی…

  پرونده‌ای برای یهودای مجاهدین خلق – قسمت پنجم

  قسمت اول میزگرد بررسی کتاب “من اعتراف می‌کنم” نوشته محمد رحمانی با محوریت شخصیت و کارنامه وحید افراخته چندی پیش…
  دکمه بازگشت به بالا