حقیقت مجاهدین خلق

 

با نزدیک شدن انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراها در ایران، و با رشد فعالیت ها و رقابت ها و هیجانات سیاسی در جامعه، در این مقطع دشمنان ایران و ایرانی همچون تمامی این سالیان حیات جمهوری اسلامی بیکار ننشسته و تلاش می کنند تا با سوءاستفاده از این موقعیت اهداف خود را دنبال نمایند. سازمان مجاهدین خلق به عنوان یکی از ابزار کار آمریکا در دشمنی با مردم ایران نیز در این خصوص دست به کار شده و مأموریت های محوله را به انجام خواهد رساند. این سازمان تلاش خواهد کرد تا امنیت روانی جامعه را با سوءاستفاده از فضای به وجود آمده در این برهه به خطر بیندازد.

مجموعه ی حاضر سیر حرکت این سازمان از ابتدای شکل گیری را تشریح کرده و سپس نقش خائنانه فرقه رجوی در مرحله کنونی و شیوه های فعلی کار این سازمان را مورد بررسی قرار می دهد

مشاهده

  واکاوی دگردیسی فرقه مجاهدین خلق از بدو تاسیس تاکنون – قسمت اول

  سازمان مجاهدین خلق بر اثر ضربه سال 1350 و دستگیری بنیانگذارانش دچار انحراف شد. رهبران سازمان را با ایدئولوژی اسلام…

  ۱۴اسفند 1359؛ اتحاد مجاهدین خلق و بنی‌صدر

  ریاست جمهوری سید ابوالحسن بنی صدر و عزل وی از ریاست جمهوری، یکی از موضوعات مناقشه انگیز در تاریخ انقلاب…

  بنگاه دروغ

  بی شک آنچه که به اسم تاریخچه سازمان مجاهدین توسط فرقه رجوی منتشر شده پر از دروغ و جعل تاریخ…
  دکمه بازگشت به بالا