مرور

انجمن ایران باستان

نامه ای به آقای اد ملکرت نماینده سازمان ملل متحد در عراق

نزدیک به هشت ماه است که گروهی از خانواده های سالمند در بیرون درب پادگان اشرف به امید دیدار با بستگان خود تجمع کرده اند و خواستار دیدار و ملاقات با عزیزان خود هستند. مسئولین و گردانندگان فرقه رجوی نه تنها درخواست بحق این خانواده ها را نادیده…

اطلاعیه انجمن ایران باستان در رابطه با آزادی شهاب حسینی

ما جدا شدگان و رها شدگان که تمام هست نیست ما طی دهه ها اسارت در اینفرقه توسط سیاستهای غلط و قدرت طلبی محض رهبران اینفرقه نابود شده است و خود سالیان در ان زندان مخوف (اشرف) بوده ایم حالا معنای آزادی خود و شهاب را بخوبی درک و احساس میکنیم

تقاضایی از مدیر اجرایی سازمان دیده بان حقوق بشردر رابطه با چماقداری اعضای فرقه رجوی

ما اعضای انجمن ایران باستان که خود قربانیان اینفرقه هستیم هرگونه چماقداری در هر لباس و در هر مرامی را قویا محکوم میکنیم. ما از کلیه سازمانهای حقوق بشری ومدافعین حقوق بشرو سیاستمداران اروپایی، خواستار متوقف کردن اقدامات تروریستی چماقداران…

نامه انجمن ایران باستان به سازمان دیدبان حقوق بشر

همه اسیران فرقه در این پادگان سالهاست که در زیرشدیدترین شکنجه های روحی بوده اند و مستمرا تحت مغزشویی و تلقینات مذهبی- فرقه ای قرار داشته اند بهمین دلیل ملاقاتها باید در محیطی فارغ از حضور فرماندهان و مسئولین اینفرقه صورت گیرد تا اسیران…

نامه انجمن ایران باستان به صلیب سرخ جهانی مستقر در عراق

مسئولین محترم صلیب سرخ مستقر در عراق، ما اعضا سابق و منتقدین اینفرقه از شما درخواست داریم که به خواسته های حقه خانواده ها در پشت درب زندان اشرف جامعه عمل بپوشانید و امکان دیدار این خانواده ها را با اسیران و قربانیان فرقه رجوی را محقق…

درود بر پدران و مادران اعضاء اسیر در اشرف

مسعود رجوی در توهین اشکار به خانواده های اسیران اشرف انان را مزدور خطاب کرد وبه اسیران اشرف نیز گفت که انها خانواده شما نیستند؟ بله خانواده های این اسیران با مقاومت برحق خویش رجوی را مجبور کردند تا ماهیت خودش را نشان دهد همان چیزی که رجوی…

فراخوانهای فرار به جلو فرقه رجوی

سران فرقه مافیایی رجوی بهتر از هر کس دیگر میدانند که زمان شارلاتان بازیهایشان به سر رسیده و دیگر نمی توانند با طرح این فراخوانها ی فرار به جلو کسی را فریب بدهند! در چند ماه گذشته بطور خاص بعد از بوجود امدن شرایط اعتراضی به خاطر انتخابات…

عاطفه و انسانیت فرقه رجوی کجاست؟

من به عنوان یک قربانی از کلیه خانواده های قربانیان در بند فرقه رجوی چه در ایران و چه در سایر کشورها میخواهم در صورت امکان به پشت درب زندان فرقه رجوی در عراق بروند و با اتحاد با خانواده های بست نشسته در انجا یک صدا ازادی و نجات فرزندان و…

نامه انجمن ایران باستان به اقای برنارد کوشنر وزیر خارجه محترم کشور فرانسه

فرانسه که از جمله کشورهایی است که در جنگ بر علیه تروریسم در خط مقدم قرار دارد چطور میتواند وجود چنین سازمان تروریستی را در خاک خود تحمل و توجیه کند؟سازمانی که ترور سرهنگها و ژنرالهای آمریکایی در دهه 70 در ایران را مرتکب شده است حتی در ستایش…

نیمچه امید رجوی هم از دست رفت!

رجوی در هر سر فصل وقتی می دید اوضاع به مراد او نیست گرد و خاک کردن را شروع میکرد از اینکه دیگر جنگی بین ایران و عراق متصور نبود و از طرفی هم در داخل ایران رجوی به فراموشی سپرده شده بود و صحنه بین المللی بر ضد تمایلات رجوی پیش می رفت ؛ رجوی…