مرور

انجمن نجات مرکز آذربایجان شرقی

طبقات مختلف در تیف

خاطرات سیاه ، محمدرضا مبین - قسمت شصت در تیف آمریکائی ها، دسته بندی ها و طیف های مختلفی در اسارت بودند. اصلی ترین و بیشترین قشر مربوط به کاریابانی می شد که سازمان با روش های آدم ربائی و فریب از ترکیه به عراق کشانده بود و به آنها خیانت

مجاهدین رجوی، فرقه ای که ” تو ” نباید به او گفت

جریان ازاین قرار است که یکی از رسانه ها برنامه ای در تحلیل وضعیت مجاهدین خلق درایران پخش نموده که سخت مورد خشم این باند مستبد وتمامیت طلب قرار گرفته ودرمورد ان یک مقاله ی 4صفحه ای نوشته اند که ابتدای مقاله چنین است : "ظرف چهل سال گذشته،

فاضل خان! با مقاله خودتان زیرآب خودتان را زده اید

در سایت های سراسر دروغ پراکن مجاهدین، مقاله ای از فردی به نام امیر توحید فاضل درج شده با عنوان : "جمهوری اسلامی و سراشیبی سقوط" که چند نکته در آن قابل تامل است. قدرت در ذات خود فساد به همراه دارد و این نکته را کمتر کسی انکار می کند. اما

همسوئی مجاهدین خلق با فالانژهای لبنان

این فرقه ی منحط که بعنوان نخود هرآش خود را وارد قضایا میکند، بدون اینکه بخواهد علل ناآرامی های اخیر لبنان را توضیح دهد وشعارهای تظاهرات کنندگان را منعکس نماید ، این کار را قیام نامیده وهدف آنرا ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران وانمود میکند!

سالها گذشت و هیچ پلی ساخته نشد!

یک روز قرار شد صفی تا تهران در کمپ اشرف بر پا کنیم که ثمره آن صف مریم رجوی تا فرانسه شد . یعنی او به فرانسه رفت و نه تهران! ساختن این پل رویایی و ناممکن، کار ما اعضای عادی نبود . قرار بود پلی تا تهران را شما راه اندازی کنید وما فقط تعهد

خائنان در صف مجازات

وطن فروشی شغل بسیار کثیفی است ، کسانی که کلام ، روح و قلم خود را می فروشند، به کثیف ترین شغل دنیا مشغولند. صاحب یکی از عکس های زیر، تا بدانجا پیش رفت که با کنار هم چیدن اخبار دروغ و نیز شایعات بی اساس ، سعی در واقعیت بخشیدن به آنها و جهت

شرایط زندان های مجاهدین چگونه است؟

هر از چند گاهی در رسانه های فریب و دروغ رجوی گریزی به وضعیت زندان ها در ایران زده می شود و با سیاه نمائی بیشتر تلاش می کنند که اذهان را به سمت بحث زندان و زندانی ها بکشانند. آیا در کشورهای دیگر زندان وجود ندارد؟ چه کسی شرایط زندان ها در

فرار از تیف

خاطرات سیاه ، محمدرضا مبین – قسمت پنجاه و نهم در صحبت های مسئولین آمریکائی ، هیچ چشم اندازی برای خروج دیده نمی شد. گویا سازمان با آمریکائی ها تبانی کرده بودند که ما را در تیف بپوسانند. آنقدر نگه دارند تا مجددا مثل اسرائی که از عراقی ها

اندر بیانیه ی شورای بی سر و کذائی مقاومت

سران مفلوک فرقه ی رجوی فکر می کنند با دادن بیانیه و نوشتن سطور بی فایده تحت عنوان : "بیانیه ی شورا" ، می توانند سر مردم کلاه بگذارند. این دلالان مادون سیاست چنین می پندارند که با روده درازی و حرف های مفت می توانند اذهان را به سمت خود متوجه

شکنجه گران با داعیه ی آزادی و دمکراسی

مریم رجوی همسر سوم مسعود رجوی امروز در توئیتی زده است : " مقاومت ما در پی برپایی جامعه‌ ای است که در آن از شکنجه و اعدام اثری نباشد و یک جمهوری بر اساس آزادی، دمکراسی و جدایی دین و دولت والاترین جایگاه را برای حقوق‌بشر و برابری زن و مرد