مرور

انجمن نجات مرکز آذربایجان شرقی

تأکید خانواده های عضو انجمن نجات برای ملاقات فرزندانشان

در سال 84 انجمن نجات استان آذربایجان شرقی اقدام به تهیه ی طوماری نمود که خانواده های اسیران دربند فرقه ی رجوی خواستار ملاقات بدون واسطه و زیر نظر مجامع بین المللی با عزیزان در بندشان شده بودند که فرقه ی منحوس و پلید رجوی این اقدام خانواده…

گردهمایی بزرگ خانواده های اعضای در بند مجاهدین در شهر تبریز

عصر روز پنجشنبه سیزدهم بهمن، گردهمایی بزرگی با شرکت عده ی کثیری از خانواده های اعضائ مجاهدین در شهر تبریز برگزار گردید. در این گردهمایی که به همت انجمن نجات شاخه ی آذربایجان شرقی برگزار شده بود علاوه بر تعدادی از اعضائ سابق این سازمان(عضو…

همایش انجمن نجات در تبریز

در تاریخ 13/11/84 مراسمی از طرف دفتر انجمن نجات آذربایجان شرقی با همراهی خانواده های عضو انجمن نجات و افراد بازگشتی در تبریز برگزار گردید.

نامه تعدادی از خانواده های عضو انجمن نجات به مجامع بین المللی

بر اساس اقدامات انجام شده توسط این انجمن تعدادی از خانواده های دربند مجاهدین خلق در عراق درحاشیه گردهمایی انجمن نجات استان آذربایجان شرقی که در تاریخ 6/7/84 به مناسبت بازگشت دو تن از جدا شدگان از گروه تروریستی فرقه رجوی در سالن اجتماعات…