انجمن نجات مرکز بوشهر

 • اضمحلال فرقه رجویدرد رجوی چیست

  درد رجوی چیست

  الان چه کسی مانع خروج شما می شود ایران, کشور عراق ,مگر اینکه ریگی به کفش مبارک خودتان باید باشد و از هراسی که بابت این دارید اگر افراد را رها کنید و این دارالعنکبوت و تشکیلات کثیف که از آن به نام بهترین مناسبات…

 • اضمحلال فرقه رجویکاری که رهبری سازمان برای نابودی آن انجام داد ، هیچ کس انجام نداده است

  کاری که رهبری سازمان برای نابودی آن انجام داد، هیچ کس انجام نداده است

  )) به خوبی می دانیم که سازمان مجاهدین به دست خود رجوی، در حال انحطاط و نابود شدن است. اگر این سازمان به صورت سیاسی اداره می شد و دست از خراب کاری ها و زیکزاک های مستمر و طولانی بر می داشت به صورتی…

 • اضمحلال فرقه رجویفرقه رجوی، قبیله ای در تله ی تاریخ

  فرقه رجوی، قبیله ای در تله ی تاریخ

  دست آخر افراد همیشه در انتظار خبری خوش و یا خوش ترهستند. امّا هرآدم عاقلی که معنی این خبر را می داند می فهمد که: ترک اشرف، ترک عراق است، دیگر مجالی برای بازگویی غلط نمی گذارد. زیرا که از سال 60 تا کنون شعار…

 • اسیران اشرفپاسخ به آقای مک گلاسی

  پاسخ به آقای مک گلاسی

  آقای مک گلا سی فرمانده سابق کمپ اشرف در پاریس به یک سری مطالبی اشاره کرد که فکر نمی کنم درست باشد. ایشان گفتند که من آقای مصطفی محمدی را دیده ام که به دنبال دخترش آمده و اما من سمیه محمدی را دیده ام…

 • مجاهدین بازیچه ای برای غرباز شعار ضدامپریالیستی تا در یوزگی آمریكایی ها

  از شعار ضدامپریالیستی تا در یوزگی آمریکایی ها

  افلاس و درماندگی جریانی مثل سازمان مجاهدین خلق را بایستی دید که باشعار ضدامپریالیستی تاسیس شد و رهبران پیشین آن رهایی خلق را از چنگال امپریالیستها مبارزه مسلحانه می دیدند و آمریکا را سد راه تکامل می دیدند ولی الان آمریکا مهد دمکراسی شده و…

 • اسیران اشرفچرا پناهندگی دسته جمعی اسیران اشرف؟

  چرا پناهندگی دسته جمعی اسیران اشرف؟

  کسانی که به گفته شخص رجوی «نوک پیکان تکامل» هستند و «گوهران بی بدیل» هستند و «گلهای سرسبد جامعه» هستند و «مبارزان راه آزادی» هستند و هزاران برچسبهای بی محتوا و بی مسما، چرا نمی توانند خود مصاحبه کنند؟ چرا نمی توانند خود به تنهایی…

 • مجاهدین بازیچه ای برای غربچرا همکاری مجاهدین با اسرائیل؟

  چرا همکاری مجاهدین با اسرائیل؟

  خب پس میشود فهمید که چرا سازمان در تلاش برای جاسوسی و دادن اطلاعات است زیرا رسیدن ایران به قدرت باعث کنار گذاشته شدن آنها از صحنه سیاسی خواهد شد و دیگر در معادلات حتی به عنوان نخودی ماجرا نیز به کار گرفته نخواهند شد!…

 • وارونه نماییسنگ اندازی رهبران مجاهدین در انتقال اسرا به لیبرتی

  سنگ اندازی رهبران مجاهدین در انتقال اسرا به لیبرتی

  اکنون رجوی با تأخیر در انتقال نفرات سعی میکند برای خود و فرقه اش زمان بخرد. رجوی می خواهد ببینید اوضاع به کدام سمت حرکت میکند. آیا تهدیدهای آمریکا علیه ایران به جنگ منجر می شود؟ آیا تهدیدهای اسرائیل عملی خواهد شد؟ شاید از این…

 • مسعود رجویبازی جدید رجوی: «نقشه مسیر»

  بازی جدید رجوی: «نقشه مسیر»

  تلویزیون رجوی نفرات را در سالنهای غذاخوری نشان میداد که روی میزهای غذاخوری نشسته بودند و مثل دانش آموزان خوب در حالی که یک عضو شورای رهبری به مثال مبصر بالای سرشان ایستاده بود داشتند تعهدنامه هایشان را می نوشتند. تعهد نامه هایی که «از…

 • مسعود رجویرجوی در سكوت محض

  رجوی در سکوت محض

  رجوی حاضر به بیان اشتباه خود نشده است و این اصلا در قاموس رجوی جایی ندارد که به اشتباه خود اعتراف کند. هیتلر که خودخواه ترین فرد تاریخ بشری است و توانسته عامل بیشترین مرگ بشریت باشد بالاخره در آخرین لحظه با زدن تیر خلاص…

 • مسعود رجویبن بست كامل استراتژی رجوی

  بن بست کامل استراتژی رجوی

  اگر موضعگیریها و مکتوبات مجاهدین را طی این سالیان دنبال کرده باشید می بینید که با زبانها و ترفندهای مختلف سعی داشته اند این استراتژی را جور دیگری جلوه دهند و سعی کنند با شیوه های مختلف در انظار جهانیان آنرا زنده بنمایانند. از در…

 • اعضاء جداشده از فرقه رجویشکنجه های تیف، دیوید فیلیپس و معامله با سازمان مجاهدین

  شکنجه های تیف، دیوید فیلیپس و معامله با سازمان مجاهدین

  وی با ده نفر محافظ به آنجا آمده و برای ما! خط و نشان کشید. ما به وی گفتیم شما به سازمان تروریستی و افراد آن احترام فراوان میگذارید اما با ما که از دست آنها فرار کرده ایم و به شما پناهنده شده ایم…

دکمه بازگشت به بالا