مرور

انجمن نجات مرکز قم

چرا مجاهدین اجازه ملاقات خانواده ها با فرزندانشان را نمیدهد؟

در مورد خانواده ها سازمان مجاهدین خوب میداند که اگر اجازه ی ملاقات بدهد همه ی افراد که هم اکنون بیشتر از همیشه تحت فشارهای روحی و روانی افسرده شدند با دیدن خانواده ها حاضر نمی شوند لحظه ای دیگر در اشراف بمانند. و این برای سازمان یعنی اخر خط…

خاطرات اسداله علیپور

من در سال 1368 در سن 18 سالگی، از طریق رادیو مجاهد با سازمان آشنا شده و فریب حرفهای به ظاهر جذاب ولی دروغین سازمان را خوردم و تصمیم به خروج از کشور گرفتم. من در مرداد سال 1368 از طریق مرز پاکستان بصورت غیر قانونی از کشور خارج شده و در…

خاطرات اسداله علیپور

ولی بعد از دیدار با خانواده من دیگر حال و روز عادی نداشتم هرچند که سازمان با جلسات مختلف سعی می کرد تأثیرات دیدار با خانواد را در درون ما از بین ببرد ولی من مرتب در خلوت خودم به فکر می رفتم. به خانواده ام فکر می کردم به اینکه چرا نباید من…