مرور

انجمن نجات مرکز گلستان

در ایران کسی آزادی مسعود را از زندان پهلوی جشن میگیرد؟!

این روزها مریم رجوی از خوشحالی مردم ایران برای جشن آزاد شدن مسعود رجوی در خارج و داخل سخن می گوید و گروههای آشوب طلبی که در داخل اقدامات مختلفی بر علیه رژیم ایران انجام می دهند و ویدئوی آن را برای سازمان ارسال می کنند. چه کسانی و با کدام…

مرگ های ادامه دار اعضاء فرقه رجوی

چهل سال و شاید بیشتر در داخل فرقه ای که هیچ گونه حقوق اولیه انسانی در ان اعمال نمیشود و همه عناصر در آن موظف به رعایت قوانینی خارج از عرف انسانی میباشد هستند که نهایتا فرد در داخل چنین فرقه ای به انزوا کشیده شده و از نظر روحی و روانی از…

باز هم شکست فرقه رجوی

بعد از دی ماه سال 1396 که مردم کشورمان برای جلوگیری از گرانی و وضعیت اقتصادی، اعتراض مسالمت آمیز داشتند و دولت نیز مشکلات آنها را درک نموده و به حل آنها اقدام نمود ، دشمنان این مرز و بوم که فکر مینمودند میتوانند بر اساس همین اعتراض مردمی و…

وعده های تو خالی سران فرقه رجوی برای بهمن 97

سران فرقه رجوی از زمان ربایش این سازمان از دست صاحبان اصلی آن و تبدیل نمودنش به یک فرقه مخرب غیر انسانی، بطور مداوم به عناصر فریب خورده خودشان وعده های آنچنانی میدادند و با همین شعار نیز توانستند عده ای از سربازان را در زمان جنگ تحمیلی که…

ترور افراد در دهه ۶۰ توسط فرقه رجوی با چه اهدافی صورت می گرفت ؟

اصولا ترور در جامعه ای شکل می گیرد که هیچ زمینه ای برای گفتگو و تعامل وجود نداشته باشد و فضای اختناق و سرکوب در جامعه حاکم باشد و همه راههای کنشگری برای فعالان سیاسی و مخالفان دچار انسداد شده باشد و امکان برگزاری میتینگ، انتشار نشریه،…

شو یا سیرک همیاری، فریبی دیگر از رجوی ها برای تامین مالی فرقه

فرقه رجوی باز هم یک همیاری یا همان جمع آوری پول راه انداخته ! اینکارها برای چیست؟ و با چه توجیهاتی از آن یاد می کنند ؟ طبق سوابق قبلی برای اجرای این شوآف و جمع آوری پول از عناوین مختلف استفاده شده یکبار " رژه سرنگونی" ، یکبار "شکوه…

دیدار خانواده علی اکبر مردانی با علی قزل قارشی رها یافته از فرقه رجوی – قسمت سوم

در دیدار خانواده علی اکبر مردانی با آقای قزل قارشی در محل دفتر انجمن نجات ، آقای قزل قارشی خلاصه ای در مورد ستمهایی که در داخل فرقه رجوی بر اعضاء میشد بطور خلاصه بیان نمود و حال ادامه این گفتگو که قسمت پایانی آن نیز می باشد را در ادامه…

دیدار خانواده علی اکبر مردانی با علی قزل قارشی رها یافته از فرقه رجوی – قسمت دوم

سازمان ضد خانواده مجاهدین خلق به سرکردگی مسعود و مریم رجویسم ، در طول بیش از چهار دهه که فرقه شوم خود را برای رسیدن به امیال و هوسهای خود بنا نهادند و در این راه انسانهای بیشماری را قربانی مطامع خود نمودند ، بعد از سرنگونی رژیم بعثی و…