مرور

انجمن نجات مرکز گلستان

مصادره منافقانه

فرقه رجوی با تاسیس این تشکل که سرآغاز سناریوی حذف تشکیلات سازمان بود، شورای باصطلاح ملی مقاومت ایران را در ۳۰ تیر ۱۳۶۰، که مصادف با سالگرد قیام ملی۳۰ تیر بود تشکیل داد آنها با این اقدام منافقانه عامداً خواستند از وجهه ملی و مردمی دکتر

درخواست رسیدگی فوری داریم

درخواست خانواده های گلستانی از مجامع بین المللی خانواده ترابی بسیار آرام و متین هستند و از جمله خانواده هایی هستند که تلاش مضاعفی برای رهایی عزیزانشان از چنگال سرکرده رجویسم انجام میدهند که از جمله آنها میتوان به اعزامهای این خانواده برای

تمامی این آجر چینی ها را من و برادرم انجام دادیم

درخواست خانواده های گلستانی از مجامع بین المللی خانواده حاج سید سعیدفر گرفتار در فرقه رجوی خانواده از جمله کانونهایی است که نقش بسزایی در رشد و تعالی فرد دارد و اعضاء خانواده نیز عوامل اصلی این کانون هستند که متاسفانه در دنیایی که هر لحظه

آقای دکتر ظریف صدای ما را به گوش جهانیان برسانید

درخواست خانواده های گلستانی آسیب دیده از فرقه رجوی از وزارت امور خارجه سران فرقه رجوی که خیانتهای آنها در طول 40 سال انقلاب بیشتر از چند جلد کتاب به ثبت رسیده ، همچنان بعد از اخراج از عراق به آلبانی، به اعمال ضد انسانی خود مبنی بر زندانی

حضور شیراحمد روز رخ در دفتر انجمن نجات

سران فرقه رجوی در زمان جنگ تحمیلی با توجه به شکنجه های فراوانی که اسرای کشورمان توسط بعثی ها میدیدند و اذیت می شدند ، به سراغ آنها رفته و با وعده های گوناگون مانند آزادی و برگشت به خانواده ، این نگون بخت ها را گرفتار خود مینمودند و با

عقربه ها برای مریم رجوی معکوس می چرخند

برخلاف تعبیر کریه مریم رجوی، که قدرت مردم ایران را برای خوش آیندی ارباب به "ببر کاغذی" تشبیه کرده! در رخداد های چند روزه اخیر بار دیگر ثابت شد که این لقب هنوز بر قامت پوشالی امریکا برازنده است. هرچند که واضعان اولیه این عنوان اکنون به

مریم رجوی خواهان یک روز تجمع در ایران شد!

اخیرا مریم رجوی مدعی شده است که: "رژیم و اونایی که در جبهه رژیم قرار دارند می گویند و تکرار می کنند که این مقاومت در داخل ایران پایگاهی ندارد و ما می گوییم و تکرار می کنیم اگر راست می گویید بگذارید ما یک روز و فقط یک روز در سراسر ایران

امپریالیسم مدافع حقوق خلق !

کنشکران عرصه سیاست، تحلیگران اوضاع سیاسی و مورخان عصر اخیر از دهه چهل تا کنون با مواضع سازمان در مقاطع مختلف آشنا هستند و شعارهای ضد امپریالیستی آنان هنوز درگوششان و گوش زمان طنین انداز است و برای گوی سبقت ربودن از تمامی گروه های چپ به

ما همچنان بنده درگاهتان هستیم

طبق برآورد اکثر تحلیل گران سیاسی پیش بینی می شد امسال مریم رجوی به جهت وضعیت امنیتی فرانسه و شرایط بغرنجی که برای تشکیلات منحرفش پیش آمده، نتواند مجوز گردهمایی همه ساله خود در حومه پاریس را بگیرد. در این اوضاع قمر در عقرب تصمیم می گیرد

۳۰ خرداد ۶۰ آغاز راه بی سرانجام فرقه رجوی

شروع نبرد مسلحانه و ورود به فاز نظامی آرزویی که همیشه سازمان در تحلیل های درون گروهی و در مقایسه با سایر گروه های سیاسی از تاخیر در انجام آن رنج می کشید اما بظاهر خود را مدافع انقلاب و روشهای ضد امپریالیستی انقلاب اعلام می کرد و چاره ای هم