مرور

انجمن نجات مرکز یزد

سرنگونی و تغییر رژیم، شاید وقتی دیگر

همه ی تلاشهای فرقه ی رجوی ازهمان ابتدای شکل گیری انقلاب خصوصاً در درگیری های خیابانی سال 1360 تا به امروز در راستای ساقط کردن حکومت ایران و تغییر رژیم بوده است و دراین راه از هیچ کوششی؛ همچون کشتار مردم بیگناه کوچه و خیابان، همدستی با صدام

سرنوشت جان بولتون جنگ طلب، دلیلی بر بی اعتبار بودن ویلپنت

همه ساله فرقه در چنین روزهایی شروع به تبلیغات خود حول محور تجمع سالانه ویلپنت می کرد. لیکن امسال تا این لحظه خبری از برپایی شوی سیاستمداران بازنشسته نیست. اما وقایع اخیر در خصوص بالاگرفتن مشاجرات لفظی میان ایران و آمریکا تا احتمال

فرقه رجوی درسالی که گذشت

تنها چند روز تا پایان سال 1397 و آغاز سال جدید فاصله داریم. سال جاری نیز همچون سال‌های قبل، با رویدادهای گوناگونی همراه بود. جهان خشونت‌های فراوانی را به ویژه در منطقه ی استراتژیک غرب آسیا به نظاره نشست. گروه‌های تروریستی که از سوی

الوعده وفا، بهمن 97 هم از راه رسید

یکی از آخرین التماس‌های سران گروه پوشالی برای جلب اعتماد اعضا این بوده که تا بهمن سال 97 در این گروه بمانند و برای آخرین بار به قول و وعده مسعود مفقود رجوی و مریم قجر رجوی اعتماد کنند. تا در این تاریخ شاهد سرنگونی رژیم ایران باشند. حنای

چهل سالگی انقلاب و خرابی کنتور روز شمار سرنگونی

چهل‌سالگی همواره آغاز یک مرحله‌ی جدید در زندگی انسان تلقی می‌شده است. در معارف اسلامی کسی که چهل سال از عمرش گذشته باشد را دارای «کمال عقل» می‌دانند. اکنون عمر انقلاب مردم ایران به کوری چشم دشمنان به چهل رسیده است و وارد پنجمین دهه عمر خود

فرقه با حمله و فحاشی و اتهام زدن به جداشدگان چه هدفی را دنبال می کند؟

رهبری فرقه با موضع گیری های ضد انسانی و با آموزش چنین مفاهیمی به اعضای خود، نشان می دهد که فاقد حداقل ظرفیت در برخورد و تعامل با دیگران است. ادبیات سیاسی فرقه و رهبری ان در برخورد با منتقدان، جداشدگان و مخالفین، به عنوان یکی از ابزارهای

خواهری چشم به راهم، نا امیدم مکن

سلام برادر عزیزتر از جان نامه ام را با شعری از سعدی آغاز میکنم تا درهمین ابتدای نامه همه احساس خود را با زبان شعر بیان کرده باشم.شب فراق که داند که تا سحر چند استهنوز دیــده به دیدارت آرزومنـد استنمی دانم این چندمین نامه ام به شما

فرار، با «فراخوان»های گاه و بیگاه مریم رجوی

این روزها وقتی سری به سایت اطلاع‌رسانی مجاهدین بزنید، خواهید دید که پر شده است از فراخوان‌های تکراری با عناوینی از دعوت برای کمک به مردم و تظاهرات کنندگان ایرانی! و یا حمایت از اعتصاب کارگران و یا تجمع صنفی معلمان و فراخوان حضور و تجمع! که

بنیان خانواده و خانواده بنیان کَن

خانواده جایگاه رفیع و بلندی در انظار اندیشمندان جهان داشته است و آن را از جنبه های گوناگون مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. تمامی تاریخ نگاران و سیره نویسان بر این باورند که خانواده،کهن ترین گروهی است که به اقتضای نیاز طبیعی، عاطفی و…

برخورد دوگانه آمریکا با گروه های تروریستی

به بهانه نشست مجاهدین در نیویورک "برخورد دوگانه آمریکا با ایران و اخبار حول و حوش گروه تروریستی مجاهدین" و برگزاری نشست مجاهدین در نیویورک در واقع برخورد دوگانه و ریا کارانه با ایران بود. جای تعجب دارد که سخنگوی امور خارجه آمریکا در مصاحبه…