تلوزیون العراقیه

  • کشورهاگزارش تلویزیون العراقیه از سمپوزیوم بغداد

    گزارش تلویزیون العراقیه از سمپوزیوم بغداد

    معاون نخست وزیر بسام الحسینی از سازمان های اجتماعی در عراق و همچنین بقیه سازمان هایی رسمی و غیر رسمی در جهان برای محو گروه های تروریستی و مسدود کردن منابع مالی این گروه های تروریستی برای شرکت در کنفرانس دعوت کرد.

دکمه بازگشت به بالا