ثریا سپهپور اولریش

  • تروریسم فرقه مجاهدینترور امپریالیستی

    ترور امپریالیستی

    نمونه‌ی مجاهدین خلق نمایانگر نفوذ امپریالیستی همیشه‌حاضر غرب در تعریف"دگر بودن"، بهواسطه‌ی مالکیت زبان، است. با توجه به اینکه ایالات متحده با کمک متحد خود بریتانیا"جنگ علیه ترور" را بهراه انداخت - جنگی که تا به امروز به کشته شدن بیش از یک میلیون نفر…

دکمه بازگشت به بالا