جبهه ملی ایران

  • فرقه گرایی مجاهدینسرنوشت غم انگیز ۳۵۰۰ ایرانی مجاهد

    سرنوشت غم انگیز ۳۵۰۰ ایرانی مجاهد

    رهبری و کنترل فرقه گونه مجاهدین با انقلابات و نظرات ایدئولوژیک بیمار گونه" رجوی ها" یاد آور جریان جیمز جونز رهبر یک فرقه مذهبی در آمریکا است که جان نزدیک به هزار تن از پیروانش را با بی تفاوتی در اردوگاهش در جیمز تاون ,گویانا…

  • کشورهارای دادگاه انگلیس برای مجاهدین خلق واکنش ها و پیامدها

    رای دادگاه انگلیس برای مجاهدین خلق واکنش ها و پیامدها

    این استاد دانشگاه سنت اندروز می گوید: «به نظر من، سازمان مجاهدین فعالیت خود را مطمئناً بیشتر خواهد کرد و فعالیتش در بریتانیا افزایش خواهد یافت. البته دولت بریتانیا فعالیت این سازمان را از نزدیک دنبال خواهد کرد. بریتانیا می تواند نام سازمان مجاهدین خلق…

دکمه بازگشت به بالا