خبرنگاران و سایت های مخالف

 • عملکرد سازمان مجاهدین خلقباز هم از جنگ طلبی فرقه رجوی

  باز هم از جنگ طلبی فرقه رجوی

  عصبانیت روحانی نتوانست از برگذاری یک جلسه مصاحبه مطبوعاتی دیگر، توسط شورای ملی مقاومت، در واشنگتن و ادعای دیگرش در باره فعالیتهای هسته ای ایران در نزدیکی شهر اصفهان، جلوگیری کند. جعفر زاده، در مصاحبه ای که لحنی شدید داشت و معلوم بود از طرف…

 • عملکرد سازمان مجاهدین خلقجنبش ضد جنگ و خرابکاری بنفع تجاوز به ایران و کشتار مردم

  جنبش ضد جنگ و خرابکاری بنفع تجاوز به ایران و کشتار مردم

  روشن است که این شعار در مقابل شعاری قرار داده می شود که باید بهر وسیله که مقدور است از جنگ جلو گرفت. یکی از این وسایل از نظر حزب ما تقویت جنبش صلح است. جنبشی که میلیونها نفر را در سراسر جهان به خیابان…

 • فرقه گرایی مجاهدینفرقة مجاهدین خلق

  فرقة مجاهدین خلق

  فرقة مجاهدین خلق از بطن جبهة ملی مصدقی و نهضت آزادی توسط انگلیس بیرون آمد. تاریخ تأسیس، شهریورماه ۱۳۴۴ همزمان با گروه الفتح در فلسطین که آن نیز توسط انگلیس برای ایجاد بحران در منطقه بوجود آمد. نام مجاهدین خلق به این منظور از طرف…

دکمه بازگشت به بالا