سایت MKO Watch

  • کلاهبرداریشورای ملی مقاومت و پول شویی

    شورای ملی مقاومت و پول شویی

    یکی از حقه هایی که مجاهدین در اروپا به کار می برند تا کمک مالی جمع آوری کنند این است که انجمن هایی تشکیل دهند با هدف حمایت از کودکان و پناهندگان ایرانی. این گروه، با جذب همدردی افراد ناآگاه و کشیدن پول از آن…

دکمه بازگشت به بالا