مجاهدین و پستهای خالی

پستهای خالی… خواسته مزدوران
مطلب زیر در سایت فلسطینی التجدید العربی به تاریخ 21 دسامبر 2010 درج گردیده است. این مطلب نگارش آقای استاد زهره است که در تاریخ 7 ژوئن 2003 نوشته شده بوده است و سایت مربوطه مجددا آنرا جهت یادآوری اوضاع آنزمان و ربط آن با شرایط فعلی منتشر کرده است: در روزهای نخست اشغال عراق مساله ای نظر من را به خود جلب نمود. مساله این بود که روزنامه ها، بیانیه ها و نشریه هایی از سوی سازمان ایرانی "مجاهدین خلق" موجود در خاک عراق به فاکس روزنامه ارسال می شد. بدون شک همین مطالب به روزنامه های دیگر منطقه نیز فرستاده می شد. موضوع آشکاری که فورا به آن پی بردم این بود که این سازمان در سایه اشغالگری آمریکا در عراق از آزادی عمل بیشتری برای انجام فعالیتهای خود برخوردار گشته است. در وهله اول این موضوع برای من عجیب بود… به چه علت؟ به این دلیل که این سازمان طبق معیارهای آمریکا جزء سازمانهای تروریستی بوده و آمریکا باید به مبارزه با تروریست بپردازد. اما جای تعجب نبود چرا که آمریکا از همان آغاز و پیش از به دست آوردن هر گونه اطلاعات قصد داشت با حمایت از این سازمان، از آن به عنوان یک پشتوانه در راستای برنامه های تجاوزگری خود علیه ایران استفاده نماید. سپس اطلاعاتی به دست آمد مبنی بر اینکه این سازمان مدعی است که در جنگ و اشغال عراق نقش مهمی در پشتیبانی از نیروهای آمریکایی داشته و به عنوان نیروی راهنما برای نیروهای جنگ فعالیت کرده و گاهی نیز همراه با اشغالگران در برخی از موقعیت ها در جنگ شرکت نموده است.
این مساله حتی با صرف نظر از موضع این سازمان در قبال دولت عراق، اقدامی پست و فرومایه است چرا که علیرغم میزبانی نظام عراق از آنها برای سالهای متمادی، به جای قدردانی و سپاسگزاری، به کشوری که به آنها پناه داده بود خیانت کردند. به صورت کلی بروز چنین رفتاری از سوی سازمان مجاهدین خلق به این معنا است که آنها پیش از جنگ برای ایفای این نقش در جنگ و پس از آن، با مقامات آمریکایی توافق کرده اند. اطلاعاتی که چند روز پیش به دست آمد عملا این موضوع را تایید می کند. این اطلاعات بیانگر این امر است که مسوولان بلند پایه وزارت دفاع آمریکا "پنتاگن"، که برای جنگ با ایران لحظه شماری می کنند، در حال حاضر در حال آماده کردن پیشنهاداتی در خصوص این سازمان و ارائه آنها به بوش و دولت وی می باشند. این پیشنهادات به صورت ویژه بر امور زیر متمرکز است: 1) اقدام در راستای حذف نام مجاهدین خلق از لیست سازمانهای تروریستی. این در حالی است که این سازمان از سال 1997 در لیست سازمانهای تروریستی قرار گرفته است.
2) نامگذاری مجدد سازمان. مشخص نیست دقیقا هدف از تمایل پنتاگن در نامگذاری مجدد این سازمان چیست؛ شاید هدف از این کار، معرفی این سازمان به شکلی که متناسب با اهداف آمریکا باشد، است.
3) ارائه کمکهای مالی و نظامی به این سازمان به منظور توانمند ساختن آن جهت ایفای نقش تعریف شده در راستای برنامه های آمریکا مبنی بر تلاش برای ایجاد ناامنی در ایران و تغییر نظام. به احتمال زیاد رئیس جمهور آمریکا و دولت وی به زودی در خصوص این پیشنهادهای ارائه شده از سوی پنتاگن تصمیم گیری خواهند نمود. در کل این موضوع زیاد تعجب برانگیز نیست؛ منظور این است که کمک گرفتن آمریکا از تروریستهای کوچک موضوعی عجیب نمی باشد، چرا که امریکا خود به تنهایی آغازگر بزرگترین حمله تروریستی تاریخ علیه کشورهای عربی و اسلامی است. موضوعی که در این میان جلب توجه کرده و کشورهای منطقه باید نسبت به هدف آمریکا هوشیار باشند این است که عملکرد صورت گرفته از سوی آمریکا در قبال مجاهدین خلق با دیگر گروه ها نیز صورت خواهد گرفت. منظور این است که در آینده شاهد خواهیم بود که دولت آمریکا در راستای برنامه های متجاوزانه خود علیه کشورهای منطقه، به حمایت از برخی گروه ها که شاید خود او به وجود آورنده آنها باشد، مبادرت خواهد ورزید. به یاد دارم که پیش از جنگ عراق، تحلیلی را از یک نویسنده آمریکایی با عنوان "پست های خالی.. خواسته مزدوران" خواندم که در آن به تلاش دولت آمریکا در راستای یافتن سازمان ها و شخصیت های عراقی جهت مشارکت در جنگ و پذیرفتن اشغال این کشور، اشاره شده بود. و امروز باید این موضوع را بیش از حد مورد توجه قرار داد که برنامه های تجاوزگرانه آمریکا در منطقه بیش از یک کشور را مورد هدف قرار داده و اینکه این کشور پست های خالی بسیار زیادی را برای مزدوران.. و سازمان ها و افراد مهیا می کند. السید زهره

خروج از نسخه موبایل