دادگاه عالی جنایی عراقی به پرونده مجاهدین رسیدگی می کند

یک منبع در دادگاه عالی جنایی عراق اطلاع داد که به پرونده رهبران سازمان تروریستی خلق به زودی رسیدگی می شود و حکم بازداشت 7 نفر از رهبران این سازمان بعد از دستیابی به اطلاعاتی در خصوص دست داشتن این افراد در قتل مردم عراق در دوره رژیم سابق صادر خواهد شد.
این منبع در ادامه افزود: "دست داشتن رهبران سازمان مذکور در قضایای تروریستی استان دیالی به اثبات رسیده و علاوه بر این اردوگاه اشرف نیز به پناهگاهی برای تروریست های تحت تعقیب سازمان های دولتی تبدیل شده است.
منبع مذکور زمان معینی را برای صدور حکم بازداشت در حق سرکردگان این سازمان معین نکرد اما در ادامه تاکید نمود که پرونده سازمان خلق در دستور کار قوه قضائیه عراق قرار دارد.
در همین ارتباط منابع افزودند که در صورت عدم حضور رهبران این سازمان در خاک عراق حکم بازداشت بین المللی در مورد آنها صادر خواهد شد.

خروج از نسخه موبایل