شورای ملی مقاومت! نام مستعار فرقه تروریستی رجوی را بیشتر و بهتر بشناسیم

مریم قجر در دوره گردی های تبلیغی خود دراین و آن گوشه و در گفتگو با لابی های رژیم اسرائیل در پارلمان های اروپا و امریکا همیشه در کنار درخواست و التماس ها و گریه و زاری های بی نتیجه اش این عجز ولابه های بی سرانجام را با این جمله تکراری و خنده دار به پایان می رساند: " تنها راه ممکن برای تغییرات دموکراتیک درایران پشتیبانی از مردم و مقاومت ایران است! " برای کسانی که سالها تحولات پیرامون این گروه تروریستی را دنبال می کنند البته نام بی مسمای شورای ملی مقاومت ناشناخته نیست وجملگی از چگونگی و تاریخ پیدایش وشکل گیری واز هم پاشیدگی این شورا اطلاعات کافی دارند _ این متن تحقیقی برای کسانی تنظیم وتدوین گردید که از تاریخچه پیدایش _علل وهمچنین بطن و زیرپوست این نام مستعار فرقه رجوی اطلاعات دقیق ویا کاملی ندارند. برای ورود به متن اصلی بهتراست گذر و اشاره ای کوتاه به تاریخ چند رخداد پس از تحولات 1979 درایران بیاندازیم تا بهتر بتوانیم دلایل تشکیل این شورای رجوی ساخته و بی سرانجام را دریابیم. کلید های ورود به متن پایه…… 1- مرداد ماه 1358 _ برگزاری انتخابات مجلس خبرگان جهت تدوین قانون اساسی _ کاندیدا های گروه رجوی دراین انتخابات عبارت بودند از _ محمود طالقانی _ منوچهر هزارخانی _ ناصرکتوزیان _ علی اصغرحاج سید جوادی و مسعود رجوی _ از میان اعضای این لیست تنها زنده یاد آقای محمودطالقانی که نامشان درتمام لیست های انتخاباتی وجود داشت به این مجلس راهیافت و آقای دکتر حاج سید جوادی هم درلیست جایگزین ها قرارگرفت. 2- بهمن 1358 _ برگزاری اولین دور انتخابات ریاست جمهوری درایران با 9 کاندیدا که از میان نام این نه کاندیدا نام های جلال الدین فارسی (بعلت ایرانی االاصل نبودن) و مسعود رجوی (به علت تحریم سازمانی همه پرسی قانون اساسی) توسط آقای خمینی خط خوردند _ گروه رجوی دراین انتخابات از طرفداران خود بگونه ای غیرمستقیم درخواست نمود که به آقای بنی صدر رای دهند _ بنی صدر با 11 ملیون رای بعنوان ریاست جمهور برگزیده شد… 3- اسفند 1358 _ برگزاری اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی درایران _ گروه رجوی بگونه ای وسیع دراین انتخابات شرکت نمود وتقریبا درهمه شهرها کاندیدهایی را نیز معرفی نموده بود _ نام مسعود رجوی درلیست کاندیداهای تهران این گروه بود _ گرچه برخی از گروه های چپ از کاندیداتوری نامبرده حمایت نمودند ولی نامبرده تنها توانست درتهران حدود پانصد هزار رای بدست آورد و لذا موفق نشد و به دور دوم برود _ دردور دوم اینفرد تنها توانست سیصدهزار رای را نصیب خود کند! واز دور خارج شد _ مسعود رجوی درسخنرانی خود درآستانه این انتخابت گفته بود که: " حتی به دست آوردن یک کرسی درمجلس شورای اسلامی برای ما اهمیت بسیار دارد "…. این گروه درجلب افکار رای دهندگان ایرانی شکست خورد و نتوانست هیچ یک از کندیداهای خود را راهی مجلس قانون گزاری نماید. 4- مهرماه 1359 _ حمله گسترده ارتش صدام به خاک ایران وآغاز جنگ هشت ساله ایران وعراق 5- چهاردهم اسفند ماه 1359 _ سخنرانی رئیس جمهور بنی صدر در دانشگاه تهران به مناسبت بزرگداشت دکتر محمدمصدق و رسمیت یافتن نزدیکی های پنهان و پیدای گروه رجوی با رئیس جمهور (انتظامات این سخنرانی با جوانان گروه رجوی بود) _ درطول این سخنرانی گروهی از طرفداران حزب جمهوری اسلامی ایجاد اختلال نمودند که تعدادی از آنها توسط انتظامات وگارد ریاست جمهوری دستگیر گردیدند _ این رخداد باعث ایجاد شکاف بیشتر بین سران حزب جمهوری اسلامی و رئیس جمهور بنی صدرگردید. فروردین 1360 _ تشکیل و راه اندازی دفاتری تحت نام " دفترهماهنگی های رئیس جمهور با مردم " توسط گروه رجوی درچند شهر مهم ایران جهت سازماندهی تظاهرات پشتیبانی از رئیس جمهور بنی صدر. 7- اردیبهشت 1360 _ ازدواج مخفیانه فیروزه بنی صدر دختر رئیس جمهوری با مسعود رجوی! 6 – بیستم خرداد 1360 _ برکناری رئیس جمهور بنی صدر توسط آقای خمینی از فرماندهی کل قوا 7- 25 خرداد 1360 _ دستور آقای خمینی به رئیس مجلس شورای اسلامی جهت بررسی عدم صلاحیت رئیس جمهور بنی صدر درمجلس شورای اسلامی ومخفی شدن ایشان. 8 – بیست وهشتم خرداد 1360 _ صدور اعلامیه سیاسی نظامی شماره 25 گروه رجوی و آغاز فاز نظامی طرفداران این گروه و شکل گیری اقدامات تروریستی _ بمب گذاری و عملیت انتحاری این گروه درایران. 9- سی خرداد 1360 _ راه پیمایی طرفداران گروه رجوی درتهران درفاز نظامی جهت درگیری با نیروهای امنیتی و انتظامی که منجر به دستگیری تعدادی از تظاهرکنندگان گردبد. 10 – هفتم مرداد 1360 _ فرار رئیس جمهور بنی صدر به همراه مسعود رجوی از ایران و ورود به فرانسه 11- شهریور 1360 _ تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای بنی صدر _ گروه رجوی و تنی چند از شخصیت های سیاسی. شورای ملی مقاومت از چگونگی شکل گیری تا فروپاشی و انحطات… آقای بنی صدرورجوی پس از استقرار درفرانسه تصمیم گرفتند شخصیت های سیاسی و نمایندگان احزاب وتشکل های سیاسی برون مرزی را گرد هم آورده و شورایی متشکل از طیف های مختلف فکری بعنوان اپوزوسیون جمهوری اسلامی را به جامعه ایرانیان معرفی نمایند. گرچه شخصیت ها و گروه های بسیاری با شناخت شخصیت کاریزماتیک گروه تروریستی رجوی با شک وتردید نسبت به تشکیل این شورای دموکراتیک برخوردی از سر ظن وشک نگریستند ولیکن وجود آقای بنی صدردراین شورا باعث گردید تا درابتدای راه شخصیت های مستقلی به این شورا بپیوندند. دوگروه مشخص از ابتدا به این شورا پیوستند _ افراد مستقل وافراد وابسطه گروه یکم _ اعضای تشکیل دهنده اولیه مستقل این شورا عبارت بودند از _ عبد الرحمن قاسملو (رهبر حزب دموکرات کردستان) _ دکترخانبابا تهرانی _ دکتر بهمن نیرومند _ دکتر مجید شریف _ دکترحسن ماسالی _ دکترناصرپاکدامن _ دکتراحمدسلامتیان _ پروفسورهادی مهابادی _ دکترمسعود بنی صدر _ دکترهدایت متین دفتری _ مریم متین دفتری _ محمدعلی اصفهانی _ دکتر بهمن اعتماد _ دکتر علی اصغرحاج سیدجوادی _ دکترمنصورفرهنگ _ دکترکامبیز روستا _ پرویز یعقوبی _ اسماعیل وقا یغمایی _ محمد تقدسی _ زنده یاد الهه _ مسعودخدابنده _ ابراهیم خدابنده _ فریبا هشترودی _ ابولحسن بنی صدر_ فریدون گیلانی _ نعمت آرزم….. (این افراد افراد همگی طی سال 60تا 70 جملگی از این شورا جدا شدند) گروه دوم _ اعضای سرسپرده و رفقای گرمابه وگلستان گروه رجوی پیوسته به شورا عبارت بودند از _ صالح رجوی _ کریم قصیم _ یزدان حاج حمزه _ مهدی سامع _ محمدشمس _ محمدرضا روحانی _ بهرام عالیوند _ اسکندرفیلابی _ زینت میرهاشمی _ جلال گنجه ای _ منوچهرهزارخانی _ رضا اولیا.. (افراد بجامنده کنونی شورا) گرچه این شورا در بدو تاسیس باحضور این افراد بانام وآدرس یک تشکیلات ملی ودموکراتیک تاسیس شد ولی خیلی زود مشخص شده که مسعود رجوی قصد دارد با تقلب و افزودن اعضای سازمان تروریستی خود به این شورا رای اکثریت رابدست آورده وخود را بعنوان مسئول شورا معرفی وتثبیت نماید! _ با روشدن دست ومشخص شدن قصد مسعود رجوی اعضای مستقل سر شناس این شورا خیلی زود جدایی خود را اعلام نموده وازاین شورای ضد دموکراتیک کناره گیری نمودند _ فروپاشی از همان سال شصت شروع شد و تا اخراج مسعود رجوی از فرانسه و سفر به عراق جهت هماغوشی با دشمن مردم ایران یعنی صدام حسین به اوج خود رسید. گروه اول نامبرده بالا تماما از این شورای رجوی ساز جدا گردیدند و رجوی ماند و چند عنصر مواجب بگیر و سرسپرده وبازنشسته.. هم اکنون این افراد اعضای تشکیل دهنده این شورای دروغین هستند که جملگی سرسپردگی وچاکری خود نسبت به این سازمان منفور تروریستی را به اثبات رسانده اند. شورای مقاومت کنونی که مریم قجر دائم آنرا بعنوان اپوزسیون! معرفی می کند درحقیقت همین دوازده نفر یاد شده بالاهستند _ واین افراد وابسته ومواجب بگیر وورشکسته سیاسی جملگی اعضای فرقه تروریستی رجوی هستند وهیچ کدام افراد مستقلی نیستند _ فرقه تروریستی رجوی با بی شرمی و دروغگویی فراوان برای پوشاندن بیش از دو دهه عملیات تروریستی وجنایتکارانه اکنون تلاش بیهوده ای را دنبال می کند تا نام ننگین خود را پشت این واژه دروغین شورای ملی مقاومت پنهان کند _ غافل از اینکه همه مدارک ومستندات از اعضای تشکیل دهنده اولیه تا افراد کنونی دراختیار همگان قرار دارد واعضای سابق وجداشده این شورا جملگی درقید حیات هستند و بگونه ای انفرادی مشغول فعالیت در زمینه های تخصصی خود هستند. اگر ریگی به کفش ندارید اسامی اعضای کنونی شورای مقاومت! رجوی نشان را منتشر کنید. پیشنهاد من به سران این گروه تروریستی اینست اگر واقعا این شورای تقلبی وجود خارجی دارد واسم مستعارشما نیست نام ومشخصات اعضای کنونی این شورا رابرای آگاهی عموم منتشر کنید تا سیه روی شود هرکه دروغش باشد… شما تروریست های بدنام دروغگو وشیاد تصور می کنید با بلغور کردن و نشخوار کلمه شورای ملی مقاومت! می توانید اپوزوسیون قلابی بسازید؟…… شرم کنید…. دست شما تروریست ها و نام های اصلی و مستعارتان برای همه شناخته شده است _ درلیست تروریستی وگروه های ممنوعه امریکا وکشورهای اروپایی همه نام های اصلی و مستعار شما در کنار هم قرار دارند… وشما نمی توانید با زیر آبی رفتن ودروغ گفتن نام ننگین وشرمگینانه خود را با پرده پوشی بعنوان شورا تبلیغ کنید _ شما یک گروه تروریستی وضد دموکراسی وضد فرهنگ و اجتماع و یک فرقه مذهبی خطرناک هستید _ پس سعی نکنید کسی را فریب دهید چون هیچ انسان آگاه و دانایی درقران شتاب اطلاع رسانی دیگر فریب دروغگویی ها وچرند بافی ها وشیادی های شما را نمی خورد…

خروج از نسخه موبایل