سقوط دادگاه امریکایی اسرائیلی حریری؛ حامی تروریسم مجاهدین

عکس یادگاری رییس دادگاه حریری با مریم رجوی
عکس یادگاری رییس دادگاه حریری با مریم رجوی

آنتونیو کاسزی رییس دادگاه حریری و مشاور حقوقی کمیته حذف مجاهدین از لیست تروریست‌های اتحادیه اروپا است که در سال 2008 در کنفرانسی با مریم رجوی از سرکردگان مجاهدین عکس یادگاری گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس،‌ آنتونیو کاسزی رییس دادگاه حریری همان مشاور حقوقی کمیته حذف مجاهدین از لیست تروریست‌های اتحادیه اروپا است که در سال 2008 در کنفرانسی خواهان حمایت گسترده اتحادیه اروپا و آمریکا از مجاهدین شد. جالب اینکه این فرد قرار است در دادگاه حریری که به دلیل نفوذ گسترده در آن به دادگاه آمریکایی اسراییلی حریری مشهور شده رای صادر کند. رایی که از هم اکنون مفاد آن برای همگان معلوم است. این حقوقدانان از جمله آنتونیو کاسزی در این جلسه، آرای حقوقی خود را در مورد تصمیمی که شورا در ماه جولای اتخاذ و سازمان مجاهدین خلق ایران را همچنان در لیست تروریست‌ها ابقا کرد، ارائه نمودند. این حقوقدانان اعلام کردند که بنا به نظر کارشناسی آنها ابقای سازمان مجاهدین خلق ایران در لیست مذکور، غیرقانونی است. از این روی شورا قانون را نادیده انگاشته و از قدرت خود سوء استفاده کرده است. آنتونیو کاسزی رییس دادگاه حریری و مشاور حقوقی کمیته حذف مجاهدین از لیست تروریست‌های اتحادیه اروپا است که در سال 2008 در کنفرانسی با مریم رجوی از سرکردگان مجاهدین عکس یادگاری گرفت.