فرقه رجوی افراد خارجی را با حقه و کلک به مراسم تاورنی آورد

افکار فرقه ای و مشی مسلحانه و تروریستی رجوی دجال پس از پیروزی انقلاب مردم ایران تاکنون باعث کشته شدن و نابودی خانواده های زیادی گشته است.
او که هدف خود را فقط و فقط رسیدن به قدرت انتخاب کرده است هیچ ارزشی برای جان و مال اعضای خود قائل نمی باشد و هیچ حق حیاتی نیز برای کسی قائل نیست بطوری که در ادامه این افکار فرقه ای خانواده را افیون جامعه دانسته و رسما اعلام نمود خانواده کانون فساد می باشد او که با همین افکار فرقه ای خود تمامی روابط خانوادگی در قرارگاه را قطع و باعث از هم پاشیدگی خانواده ها در تشکیلات قرارگاه اشرف شده است, در اروپا نیز تلاش دارد تا با زرق و برق دموکرات مابانه غربی پسند به فریب سایر افراد و خانواده ها که تاکنون در مناسبات اشرف نبوده و یا گذرشان به آنجا نخورده بزند تا ضمن سرکیسه کردن آنان به نوعی آنان را در ضدیت با نظام نگه داشته و به نوعی آنان را آلوده مسائل فرقه ای خودش کند تا در غرب و اروپا نان سیاسی و تبلیغاتی آن را بخورد.
هر چند که تاکنون تعداد زیادی از خانواده ها دست رد به سینه او زدند ولی اندک خانواده و افراد , نیز اسیر حربه های او گشته اند. شگردی که جدیدا رجوی پلید در رابطه با آلوده کردن خانواده های افرادی که در اروپا مشغول تحصیل یا زندگی عادی و یا حتی پناهندگی سیاسی دارند (ولی چندان برای رجوی تره خورد نمی کنند) به کار می برد این است که با برقراری ارتباط و استمرار آن با بستگان فردی که در خارج هستند زمینه را برای اخاذی تحت عنوان کمک مالی آماده می کنند.
از جمله کسانی که اخیرا بدام این شیادان حرفه ای رجوی افتادند خانواده آقای محمد توکلی در شهر آمل هستند که به کار و زندگی عادی مشغول بودند و با همین شگرد و سوء استفاده سازمان از بستگان آنها در خارج از جمله هرمز صفایی مجددا او و خانواده اش را به دام خود کشیده و ضمن دعوت از خانواده او برای شرکت در سخنرانی سال قبل مریم کثیف در شهر تاورنی فرانسه از او اخاذی زیادی نموده است.
امروز چند تن از باز گشتی ها به منزل شخصی آقای توکلی حضور به هم رسانده و ضمن افشای چهره پلید و فریبکار رجوی از مشاهدات چندین ساله خود از تناقضات گفتار و عمل در تشکیلات سازمان و به ویژه قرارگاه اشرف برایشان توضیح دادند.
آقای توکلی و همسرش خانم صفایی پس از توضیحات و افشاگری جداشدگان از سازمان به حقایق تازه ای از مناسبات فرقه ای پی بردند، مختصری پیرامون چگونگی فریب خوردن خود و شرکت شان در مراسم تاورنی فرانسه برای حضار توضیح دادند.
خانم صفایی که در ابتدای صحبت جداشد گان از مناسبات فرقه ای قرارگاه اشرف پرسیده بود گفت پس چرا مناسبات بین زنان و مردان سازمان در خارج آنطور نیست که شما در رابطه با قرارگاه اشرف می گوئید. پس از توضیحات مبسوط دوستان (بازگشتی ها) انگار جرقه ای در ذهنش خورده شد و به حقایق جدیدی پی برده است و اظهار نمود: من وقتی به برنامه آنها در فرانسه (مراسم تاورنی) رفتم برایم عجیب بود که چرا اینقدر نفر خارجی آنجاست ولی اکنون فهمیدم که آنها کلک می زدند و حالا می فهمم که آنها برای افزایش جمعیت و سوء استفاده تبلیغاتی خود افراد خارجی را با همین حقه و کلک و پول به آنجا آوردند.
آقای توکلی نیز که به دقت توضیحات و بحث دوستان جدا شده را دنبال می نمود در رابطه با شخصیت رجوی و توهمات و انحرافات او بیان داشت: رجوی فردی است که سالها به دور از جامعه و مردم بوده است و فقط بر روی افکار ساختگی خود که ربطی به واقعیات جامعه ندارد حرکت می کند.
این ملاقات که در فضای بسیار گرم و صمیمی برگزار شد پس از دو ساعت روشن گری و گفتگو با خانواده آقای توکلی به پایان رسید.

خروج از نسخه موبایل