تشکیلات فروپاشیده رجوی ها نیازمند دروغ سازی خبری است

فرقه به گل نشسته رجوی پلید که با سیاست « از این ستون به آن ستون فرج است » روزگار فلاکت بار خود را می گذراند، پس از آن که اخبار مربوط به عراق را جهت فریب نیروهای اسیرش در اشرف با جعل و بزرگ کردن، چند روزی به کار گرفت، دنبال یک جو سازی جدید برای سرپا نگه داشتن خود از نظر خبری بود، بنابراین با انتشار خبر مربوط به تغییر رئیس مجلس خبرگان در ایران شروع به جعل و خبرسازی کرد تا شاید با این جعلیات چند روز دیگر هم شده ذهن افراد اسیر و وارفته خود در اشرف را مشغول نگه داشته و مانع از فرار آنان گردد.
مریم قجر در پیامی به همین مناسبت دروغ های زیادی را بکار برد که برای آگاهی خوانندگان به برخی از آنها می پردازیم:
1- خبری که کلیه خبرگزاری های معتبر دنیا گزارش نمودند این بود که آقای رفسنجانی خودشان را برای پست ریاست مجلس خبرگان کاندید ننمود و از کاندیداتوری آقای مهدوی کندی حمایت نمودند. اما مریم قجر شیاد در پیام خود صحبت از جراحی و کنار گذاشتن می کند. این در حالی است که شخص آقای رفسنجانی در صحبت های شان به این نکته اشاره کردند که جمهوری اسلامی برای او از همه چیز مهمتر بوده و از رهبری آقای خامنه ای و اصل ولایت فقیه بعنوان ستون خیمه گاه حمایت می نمایند.
2- وی با سفسطه بازی خاص خود چنین بیان می کند « حذف رفسنجانی از ریاست خبرگان، بلوغ شقه و جراحی مرگبار در راس رژیم است ». او در حالی این حرف ها را بیان می کند که از سال 60 تا کنون بارها و بارها چنین ادعاهایی را مطرح نموده بودند. برای مثال هنگام عزل آقای منتظری از جانشینی رهبری ایران، رجوی با همین عنوان مدعی بود که کار حکومت تمام شده است. نمونه دیگر بعد از انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری بود که رجوی پلید ادعا می کرد که این کار به معنای « جام زهر رژیم ایران » بوده و آقای خاتمی هرگز به دور دوم ریاست جمهوری خود نخواهد رسید و بدلیل تضاد درونی، حکومت را مجبور به جراحی مرگبار می کند.
3- جالب آن که در همین پیام مریم قجر به پوچ بودن تحلیل های فرقه اعتراف می کند و به بیانیه تیرماه 1379 شورای باصطلاح مقاومت اشاره می کند که در آن فرقه رجوی مدعی شده بود آقای رفسنجانی کنار گذاشته شده و این از علائم مهم سقوط محتوم رژیم ایران است!!!. حال بعد از 10 سال از آن بیانیه هنوز جمهوری اسلامی سرپا است و محکم تر شده است و پی به این موضوع نبردند که جمهوری اسلامی ایران یک نظام مردمی بوده و مردم در شرایط سخت به کمک نظام و به حمایت از آن می پردازند که نمونه بارز آن شرکت و حضور میلیونی مردم ایران در نهم دی ماه سال گذشته (1388) در حمایت از نظام اسلامی خود میباشد.
بنابراین می توان نتیجه گرفت با توجه به فرو پاشی تشکیلاتی و فرار های پی در پی اسیران از اشرف، فرقه رجوی در سراشیب سقوط قرار داشته و به همین دلیل با دروغ می خواهند اوضاع را بر وفق مراد خود نشان دهند.

خروج از نسخه موبایل