سیاستمدار آمریکا: واشنگتن حامی حکام دیکتاتور عرب و گروه مجاهدین

یک سیاستمدار آمریکایی تصریح کرد واشنگتن حامی حکام دیکتاتور عرب و گروه مجاهدین است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از پرس تی وی، " مارک دانکوف " نامزد سابق انتخابات سنای آمریکا در ایالت تگزاس با ابراز مخالفت با سیاست های آمریکا در منطقه خاورمیانه گفت:‌ سیاست های واشنگتن فقط برای حمایت از دولت صهیونیست است و برای پشتیبانی از رژیم هایی صورت می گیرد که از حمایت مردمی بی بهره هستند.
وی افزود:‌ آمریکا برای ادامه سیاست هایش در منطقه خاورمیانه مشکل جدی دارد چرا که منابع مالی و انسانی کافی برای ادامه سیاست های امپریالیستی اش در منطقه ندارد و به شدت منفور است.
"‌ مارک دانکوف "‌ در ادامه گفت و گو با شبکه پرس تی وی تصریح کرد: ‌اقدامات عربستان سعودی در بحرین برای مستقر کردن نیروی نظامی با حمایت مستقیم آمریکا صورت می گیرد.
به گفته وی "رابرت گیتس‌" وزیر دفاع آمریکا به حکام عربستان سعودی دراین خصوص چراغ سبز داده است و این نشان می دهد کاخ سفید بار دیگر در کشتارهایی که در جهان روی می دهد دخالت می کند.
این سیاستمدار آمریکایی با اشاره به سیاست های دوگانه ای آمریکا در عرصه سیاست خارجی افزود:‌ سازمان مجاهدین خلق که در دهه 1970 و دوران حکومت پهلوی در ایران، آمریکایی ها را می کشت اما در سال های بعد مورد حمایت کاخ سفید قرار گرفت.
این همان سازمانی است که درایران به اقدامات تروریستی مبادرت کرد و رد پای دستگاههای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل در اقدامات این گروه همواره به چشم می خورد.
وی تاکید کرد:‌ آمریکا از یک سو مدعی حمایت از حقوق بشر است اما از سوی دیگر با بررسی تحولات هفته های اخیر در تونس، مصر، یمن و بحرین، مشخص شد آمریکا از حکام و رژیم هایی حمایت می کند که عملکرد آنها به هیچ وجه با اصول و مقررات بین المللی مطابق نبوده است.
خبرگزاری آریا

خروج از نسخه موبایل