خانواده آقای جلیل عبدی برای دیدار با ایشان تدارک می بینند

بعد از شنیدن خبر فرار آقای عبدی خواهران ایشان، با انجمن نجات تماس برقرار نمودند و از احوالات برادرشان که 23 سال بی خبر بودند جویا شدند که فرصت پیش آمد مجدداً درد خانواده ها را در سایت بازگو کنیم که دردمندند ولی دردشان را به کسی بازگو نمی کنند که شاید مناسب نباشد ولی چشم انتظار دیدار یک لحظه جگر گوشه های خودشان هستند که رجوی زندانی نموده و خانواده ها با بی خبری از فرزندانشان دنبال خبر رهایی هستند. وقتی که خبر فرار یا رهایی یکی از زندانیها را می شنوند سعی می کنند با انجمن تماس برقرار کنند که شاید فرار کننده فرزند آنها باشد و این داستان غم انگیز از طرف فرقه رجوی بر آنها وارد شده که سالهاست خانواده ها فقط در انتظار یک تماس، خبر سلامتی فرزندشان می باشند. اینبار خبر خوش را خانواده آقای عبدی شنیدند و خوشحال به دفتر انجمن آمدند تا از زبان دفاتر رسمی خبر را دریافت کنند. اشک خوشحالی در چشم ها جاری است هر کدام برای او نقشه و آرزویی دارند، مادر در آرزوی دیدار، که یکبار بعد از 23 سال فرزندش را به آغوش گرم بکشد، خواهرانش در آرزوی عروسی برادرشان هستند و هر کدام برای جلیل که از فرقه رجوی رها شده آرزویی دارند. بلی آرزوی یک خانواده را من امروز در انجمن لمس کردم ولی افسوس رجوی تمام آرزوهای این خانواده ها را در سینه هایشان حبس کرده و نمی گذارد فرزندانشان به آغوش این عزیزان برگردند و فقط رجوی نیست که این جنایت ها را انجام می دهد بلکه من فکر می کنم هر کسی از رجوی حمایت کند چه دولت باشد و چه فرد عادی، او هم در این جنایت شریک است. باید انها را هم مورد نفرین قرار داد تا راه را برای آزادی اسیران در زنجیر باز کرد. در این دو بار دیدار که با خانواده آقای جلیل عبدی داشتم دیدم که چقدر از حمایت کننده های این فرقه نفرت دارند که باعث شده اینها در چشم انتظاری بمانند.
بعد از برقراری ارتباط آقای جلیل عبدی با خانواده اش، خانواده برای دیدار جلیل تدارک دیده اند که بروند و از نزدیک ایشان را ببینند و انشاالله به این زودی دیدارها تازه خواهد شد و ما هم مثل آنها خوشحال وبرای ادامه مبارزه با فرقه رجوی جدی تر خواهیم شد و چون از نزدیک خوشحالی خانواده ها را می بینیم این انگیزه را می گیرم تا به خانواده ها و اسیران در زنجیر کمک کنیم تا آنها هم مثل ما آزاد و رها زندگی کنند.
ما امروز شاهد خوشحالی خانواده آقای عبدی بودیم و فردا انشاالله شاهد خوشحالی دیگر خانواده ها خواهیم بود. خواهر زاده های آقای عبدی برای دیدار دایی عزیزشان طرح ها و برنامه ها دارند که هر چه سریعتر ایشان را ملاقات کنند و این تنها خانواده آقای عبدی نیست بلکه تمام خانواده هایی که فرزندانشان در اسارت فرقه رجوی هستند را شامل می شود که خواهر زاده ها و برادرزاده ها برای دیدار دایی و عموی خود لحظه شماری می کنند. به امید آن روز که بتوانیم تمام خانواده های این انجمن را خوشحال کنیم و بچه هایشان را از قلعه اشرف رها سازیم.

خروج از نسخه موبایل