مظلوم نمایی مریم رجوی بعد از به کشته دادن نیروها به سبک فرقه ای

ساعات پیش با خبر شدم که مریم فرمان آتش را به نیروهای در زنجیر صادر کرده تا جلو ارتش عراق را در وارد شدن به قرارگاه در ضلع شمال و شرق را بگیرند. هنوز ارتش عراق اطراف قبرستان نرسیده بود که مریم به نیروها فرمان حمله با سنگ قلاب وآهن پاره وچماق به نیروهای عراقی را داده و آنها را به نبرد با سلاح سرد در برابر نیروهای عراقی وادار کرده است.
این پیام نشانگر این است که هنوز رهبران فرقه دست از خشونت برنداشته و سعی دارند با تحریک نیروهای عراق مجدداً برای خود در خارج تبلیغاتی درست کنند.و همچنین درساعات اولیه روز19/1/90 کنفرانسی با چند ورشکسته سیاسی در واشگنتن برگزار کرده بودند که نشان دهنده آمادگی قبلی برای مظلوم نمایی توسط فرقه می باشد. باید به این رهبران خودکامه گفت اگر راست می گویید چرا قبل از وارد شدن عراقی ها به اشرف و ستادهای شما، شما از نیروهای فریب خورده دیوار گوشتی ایجاد می کنید؟ به آنها لباس نظامی که قبلاً جلیقه نظامی بودند و کلاه خود می دهید؟آیا این کار مقابله با ارتش عراق نیست؟ چرا این کار در زمان وارد شدن ارتش آمریکا که همه نیروها تا دندان مسلح بودند جلوشان را نگرفتید و به ارتش آمریکا توسط فهیمه اروانی دسته گل هدیه دادید و به مهمانی دعوت کردید. علت کارتان در ان زمان چه بود و چرا در زمان خلع سلاح که ارتش آمریکا وارد قرارگاه شد تمام نیروها را به سالن غذاخوری دعوت کردید وتاکید کردید که کسی نباید بیرون از مقر باشد و موقعی که خلع سلاح را قبول نکردید هواپیماهای آمریکا روی اشرف پرواز کردند و توسط بمب های دودزا محل ها را شاخص گذاری کردند، شما به جای زدن هواپیمای آنها، سلاحتان را تحویل دادید. ولی امروز که ارتش عراق برای حفاظت از شما و کنترل شما آمده، وارد اشرف نشده درجلوی آنها سپر انسانی ایجاد می کنید و پیام می دهید رژیم ایران وارد قرارگاه شده. آیا ارتش عراق حق ندارد کنترل کشورش را به دست بگیرد؟
خانم رجوی مگر شما در آن قرارگاه به بعثی های سابق آموزش نمی دادید؟ مگر شما به بعثی های عراق که الان در بمب گذاری های عراق دست دارند کمک مالی نمی کنید؟ مگر شما برای آنها شبکه ماهواره ای در خارج برای پخش برنامه هایشان ایجاد نکردید؟ مگر شما مردم عادی عراق را برای به هم زدن امنیت حکومت نو پای عراق با تبلیغات بعثی ها تحریک نمی کردید؟
چرا به ارتش عراق این حق را نمی دهید که از بابت امنیت کشور شان روی اشرف کنترل داشته باشند، چرا به آمریکاییها این اجازه را می دادید؟آنها را با دسته گل استقبال می کردید ولی ازعراقیها با سنگ چماق استقبال می کنید. این دو دیدگاه مشخص را در بین نیروها چه کسی ایجاد کرده؟
بلی خانم رجوی و مسعود خان شما از روز اول کمر به قتل عام نیروها بسته بودید و با ریختن خون آنها اشک تمساح بریزید چند صباحی بیشتر به دجالیت خود بپردازید. وای بر شما مگر بیشتر از یک سال نیست که خانواده ها را پشت درب اشرف در انتظار ملاقات با فرزندانشان قرار داده اید چرا و چرا؟ مگر هدف شما قطع رابطه نفرات با خانواده ها نبود که بتوانید با قطع رابطه عاطفی آنها را دور خود برای چنین روزی نگه دارید. مگر شما به همین خانواده ها که جلو درب بودند با همان سنگ قلاب ها سنگ پرتاب نکردید؟ آنها را مزدور خطاب ننمودید؟ پس ندادن ملاقات به آن نیروهای اسیر و فریب خورده به خاطر همین روز بود، اگر ملاقات می دادید می دانستید که نیروها مثل سال 83 بعد از ملاقات ها از کنار شما خواهند رفت و قرارگاه خود به خود تخلیه می شود به خاطرهمین همسر فراری شما فرمان بستن درب را صادر کرد و بعداً هم توسط نوارها مغزشوئی نفرات را در داخل قرارگاه شروع کردید، خانواده ها هم که پشت درب با بلندگو به فرزندان خود پیام می دادند با ایجاد پارازیت و خاکریز جلوی آن را هم می گرفتید و این نشانگر این بود که رهبر فرقه می خواهد در آنجا فرمان قتل عام بدهدهمیشه رهبران خود کامه وفرقه برای قدرت نمایی چنین فرمان را صادر می کنند چنانکه در پیام 3 روز پیش به وزیر خارجه آمریکا آمده است که مریم علناً می گوید اگرحفاظت قرارگاه را از نیروهای عراقی نگیرید فاجعه انسانی پیش خواهد آمد. از این پیام می شود پی به داستان بی گناهی عراقی ها برد. که رهبر فرقه مجاهدین قبل از وارد شدن ارتش عراق با خود کامگی خود می خواست دست به خود کشی نیروها بزند. به همین خاطر بود که از یک سال پیش تمام رها شده گان این فرقه ازجامعه بین المللی می خواستند که جلو رهبرفرقه را بگیرند و باید به کشورهای غربی از جمله فرانسه که جلو این زن مجنون را نگرفتند و اجازه دادن چنین فرمانی را به نیروهای داخل قرارگاه صادر کند وامروز هم به آن دیوانه برای تبلیغ میدان می دهند باید پاسخگو باشند.
سعید
 

خروج از نسخه موبایل