خانم مریم رجوی گوش کن!

1- بنظر میرسد طی هفته های اخیر بالغ بر 6 کنفرانس با حضور نئومحافظه کاران جنگ طلب امریکایی وبا ساپورت لابی های اسراییلی و امریکایی برای حفظ اشرف و ماندن درآنجا برگزار کردی. نمی دانم از برادرزاده جان اف کندی گرفته تا فلان ژنرال و سناتور امریکایی ویا فرماندار اسبق فلان ایالت در آن نمایش های مسخره برایت اشک تمساح ریختند ولی بدان جایگاه ایالات متحده بسیار خردتر ازاین حرفها در جهان و علی الخصوص منطقه خاورمیانه شده که بخواهد برای شما تره خرد کند دیگر حنای شما برای هیچکس رنگ ندارد. واقعا با آنهمه شیادی و روبه صفتی رجوی خائن آیا برایت مسجل نشده است چرا اتحادیه اروپا هنوز اجازه بازگشایی دفتر برای سازمان و یا شورای ضدمقاومت را بعد از 18 ماه نمی دهد. آیا آنقدر خودت را به نفهمی زده ای که نمی توانی بپذیری بدستور مستقیم تو و مسعود افراد ناراضی و مسئله دار همچون فریدون عینی و… که با من تا لحظه جدا شدن درسال 83 در قرارگاه 6 سابق انبوه محفل ها را داشته وبه کرات از امید هایش برای جدایی دراروپا از سازمان و یا مقطع مناسب دیگر سخن گفته گوشت دم توپ شوند واقعا در روزی که چندان دور نیست میتوانی پاسخگوی این رفتار بغایت ضد انسانی خود باشی. بدان با تمام وجود و دقت نظر بر حیله و دجالیت سازمان حواس داریم و لحظه ای از حذف آنها غافل نیستیم.
2- شاید با آن ذهن منگول نتوانی بفهمی که نیات پلید تان در بهره برداری از به جلو فرستادن همان نفرات اندک مورداشاره براساس نتایج رسانه ای جواب نداد برای مثال بی بی سی پرشین دردو روز ودر دو نوبت اجرای برنامه مختص اشرف با اظهار تاسف کارشناسان مسایل سیاسی و حقوق بشری در مسئول دانستن سران سازمان بابت استفاده های تبلیغی سازمان از کشته شدن نفرات مواجه شد اصلا جداشدگان حاضر در اروپا مجال ندادند نوبت ما بشه تا فریاد بحق مان را درافشاگری غرض های جنایتکارانه سازمان از ایران بزنیم.
3- شاید باورتان نشه ولی ایندفعه هیئت وزیران عراق برای اخراج حتمی فرقه رجوی مصوبه ای را گذرانده که بی شک آرزوهای مخرب شما را تیره ودر کنارش دادو فغان مادران و پدران پیری که یکسال در جلوی درب اشرف به انتظار دیدار فرزندانشان نشسته اند روزگار سیاه و پرنکبتی را در این 9 ماه بحول قوه الهی وبا افشاگری های جانانه رقم خواهند زد.
4- مطمئن باش بکارگیری صدها دوربین برای کنترل تردد افراد و ممانعت از فرارشان با هیچ آیه و قرآنی ویا منشور ملل متحد منطبق نمی باشد. بترس از خدا وبترس که کرامت انسانی با این کارها منافات دارد و چوب خدا بلاشک صدایی ندارد و برتن تان اصابت خواهد کرد.
 

خروج از نسخه موبایل