عقب گرد ارتش آزادیبخش مجاهدین و حرکت به سوی غرب

آقای رجوی مثل همیشه وقتی خطر را جدی دید و بقول معروف سمبه را پر زور دید از مواضع خود عقب نشینی کرد!
شاهین قبادی از مسولین روابط خارجی مجاهدین در صحبت های خود اظهار داشته که مایل به ترک عراق هستیم و در صورتیکه آمریکا یا کشورهای اروپایی بما پناهندگی سیاسی بدهند اشرف را ترک میکنیم!
اصولا اگر یک نگاه گذرا به کارنامه رجوی بیندازیم بخوبی مشاهده میکنیم که ایشان در تمامی سرفصل ها هنگامی که از بیرون خود تحت فشار قرار میگیرد از مواضع خود براحتی عقب نشینی میکند و برای این عقب نشینی هم دهها دلیل میاورد. و این بدلیل بی مایگی و بی اصالت بودن ایشان است. روزگاری امریکا جهانخواربود و سرود نبرد با امریکا میساختند وحتی قبل از پیروزی انقلاب در تهران امریکایی ترور میکردند ولی وقتی تحت فشار ارتش امریکا قرار گرفتند از امریکا بعنوان دوست و متحد استراتزیک خود یاد میکنند.صدام دیکتاتور عراق روزی برادر و تنها دوست رجوی بود ولی ورق که برگشت بیکباره به دشمن مردم عراق تبدیل شد!و در آخرین هنر نمایی ایشان که تا پریروز حفظ اردوگاه اشرف بمثابه حفظ شرف و ناموس مجاهد خلق بود الان حاضر بترک آن شده اند. حالا سوال از رجوی اینست که تو که میخواستی این تصمیم را بگیری پس چرا به جوانهای مردم دستور دادی جلوی گلوله بروند و خود را کشتن بدهند؟! چرا از بچه خودت محمد و دختر مریم اشرف مایه نگذاشتی؟براستی پاسخ خون این بچه ها را چه کسی میدهد؟ براستی آه دل پدر و مادر کشته شدگان را چه کسی تسکین میدهد؟ یا چیزی که برای تو ذره ای ارزش نداشته و ندارد سرنوشت نیروهایت بوده است.البته برای من که سالها از نزدیک با شما زندگی کرده ام کمی این موضع بو دار است و احساس میکنم که کاسه ای زیر نیم کاسه داری!چون هیچکس بهتر از شخص خود رجوی نمیداند که اگر پای نیروها به خارج از کشور باز شود از هر 10 نفر 3 نفر برایت باقی نخواهد ماند! و همه بچه ها زندگی در سرایط عادی درآزادی را ترجیج میدهند تا در زیر چتر تشکیلات عقب مانده و قرون وسطایی تو باشند. تشکیلاتی که جز از بین بردن احساسات عواطف و حداقل های انسانیت ارمغان دیگری نداشت.
باقری
 

خروج از نسخه موبایل