پایگاه اشرف ارثیه نامیمون صدام حسین است

 گفت و گوی دیپلماسی ایرانی با عادل عبدالمهدی

نظر شما درباره سازمان مجاهدین خلق و وقایع اخیری که در اردوگاه اشرف در دیالی رخ داد، چیست؟
سازمان مجاهدین خلق سازمانی تروریستی، فاسد و موذی است که متاسفانه از حکومت بعثی به ما به ارث رسیده است. این سازمان باید در اولین فرصت مناسب خاک عراق را ترک کند. ما و ملت عراق هیچ ارتباط و رابطه‌ای با این سازمان نداریم و این را هم درک می‌کنیم که وجود این سازمان در خاک ما باعث تخریب روابط ما با همسایگانمان می‌شود. ما عملیات ارتش و پلیس عراق را در برخورد با این سازمان تایید می‌کنیم و هر سیاستی که باعث حل و فصل مساله مجاهدین خلق در عراق و خروج آنها از کشورمان شود نیز مورد حمایت ماست. از سیاست‌های دولت عراق در برخورد با این سازمان نیز قویاً حمایت می‌کنیم و معتقدیم که این سازمان باید هر چه سریع‌تر خاک عراق را ترک کند. این که به کجا باید بروند و سرنوشتشان چه خواهد شد به ما و مردم عراق ربطی ندارد. این هم درست است که کشورهای دیگر حاضر به پذیرش آنها نیستند و می‌گویند که وجود اعضای این سازمان در خاک کشورشان مزاحمت ایجاد می‌کند ولی این بدان معنا نیست که ما باید این مزاحمت را تحمل کنیم.

خروج از نسخه موبایل