از نظر شما تروریست کیست؟

امروز در جراید خواندم که دولت آمریکا قصد دارد که نام سازمان مجاهدین را از لیست تروریستی خود بردارد.این خبر نه تنها برایم تعجب برانگیز بود بلکه مرا باین فکر فرو برد که دوباره چه کاسه ای زیر نیم کاسه دارند؟ و چه چیزی در سازمان مجاهدین تغییر کرده که وزارت خارجه امریکا و خانم کلینتون را باین نتیجه رسانده که این گروه دیگر تروریست نیست؟! و آیا دلایلی که بخاطرشان نام این سازمان را جزء گروه های تروریستی قرار داده بودند الان حل و فصل شده است؟ آیا سازمان مجاهدین در اعتقاد و در محتوی خشونت و مبارزه مسلحانه را محکوم کرده است؟ آیا حداقل های آزادی های فردی که در هر جامعه ای برسمیت شناخته شده است را برسمیت میشناسد و بآن عمل میکند؟ آیا مجاهدینی که درآرم سازمان خود سلاح نشانده اند الان آنرا تغییرداده اند؟آیا اینهمه عملیاتهای تروریستی چه قبل از انقلاب ضد سلطنتی که حتی امریکایی ها را در تهران ترور کردند و چه بعد از انقلاب را با بیانه ای رسمی محکوم و از ملت ایران عذر خواهی کردند؟آیا آقای رجوی که بعد از ماجرای 11 سپتامبر چند روز در مقرهایش بجشن و پای کوبی پرداخت و میگفت دیدید که امریکا ببر کاغذی بود و چطور امریکا را در خاک امریکا ویران کردند از این گفته خود انتقاد کرد؟! آیا خانم رجوی که مغرورانه فرمان عملیاتهای مختلف را صادر میکرد و ایرانی را بجنگ ایرانی میفرستاد از این کرده خودش ابراز پشیمانی کرد؟ آیا مسئولیت اینهمه خون جوانهای مردم که بدست اینان و به فرمان ایندو بزمین ریخته شد را پذیرفت و آماده پاسخگویی هستند؟اگر دلیل تروریست نبودن اینها اینست که دیگر سلاح ندارند من یکی که شاهد بودم سلاح را بزور جنگنده هایی که روی سر قرارگاه شیرجه میرفتند و تانکهایی که آماده قتل عام بودند تحویل دادند!هیچگاه فراموش نمیکنم این جمله رجوی را در آن دورانی که سرمست از قدرت و حمایت صدام در عراق بود میگفت: اگر امریکا بخواهد به صاحب خانه ما چپ نگاه کند با ارتش آزادیبخش طرف میشود! شاید آنروزی که این حرف را میزد بدلیل غرق بودن در توهمات و خیالات خود به احمقانه بودن این حرفش پی نبرده بود. ولی من و تعداد زیادی از بچه ها تا روزها باین مضخرفات رجوی " این شیاد و رمال بزرگ قرن میخندیدیم. اکنون من کاری باین موضوعات در قدم اول ندارم.حرف من بعنوان کسی که نزدیک به دو دهه از بهترین و تکرار نشدنی ترین سالهای عمرش را در مقرهای مجاهدین گذرانده است چیزی دیگری است. در واقع سوال من اینست که به چه کسی تروریست میگویند؟ آیا تروریست فقط کسی است که سلاح برمیدارد و به کشتن مردم عادی میپردازد و میخواهد به خواسته غیر مشروع و غیر قانونی خود با زور اسلحه برسد؟ یا معنی وسیع تری هم دارد؟ آیا کسی که سالیان سال تعداد زیادی از نیروهای خود را در مکانی محبوس کرده و اجازه زندگی عادی بآنها نمیدهد تروریست نیست؟آیا اینکه این افراد اجازه هیچگونه تماسی با دنیای خارج از خود ندارند یک کار ضد حقوق بشری نیست؟ آیا اینکه این افراد بایستی بی گفتگو حرف مافوق خودشان را گوش کنند و با کوچکترین اعتراضی بآنها برخورد میشود و در اتاقهای مخصوص حبس میشوند قابل دفاع است؟آیا اینکه الان سالیان سال است که این افراد اجازه ملاقات با خانواده های خود را ندارند و اساسا خانواده را مرکز فساد میدانند یک حرکت ضد حقوق بشری نیست؟چطور وقتی در اخبار میشنویم و میبینیم که مثلا فلان شخص در آلمان 15 سال بچه خود را در خانه خود حبس کرده بوده و اجازه رفت و آمد باو نمیداده کلی ناراحت میشویم و آن شخص را لعنت میکنیم و کارش را ضد انسانی قلمداد میکینم ولی اینجا که چند هزار نفر از این جوانان که بیش 25 سال است که در بیابانهای عراق و در مقرهای مجاهدین بمعنی واقعی کلمه زندانی هستند آیا مسبب اینکار که شخص رجوی است یک تروریست و یک شخص خطرناک برای جامعه نیست؟! یا در همین ماه گذشته اینکه نیروهای خود را دقیقا به قصد اینکه کشته شوند جلوی تیر مستقیم سربازان عراقی بفرستند تا بقول خودشان مظلومیت سازمان را نشان بدهند یک اقدام تروریستی نیست؟که البته بعقیده مردم ایران این ابلهیت است نه مظلومیت! سوال از وزارت خارجه امریکا یا دولت امریکا اینست که اگر شما بجای پدران و مادرانی که راه طولانی را پیمودند تا بلکه بعد از سالیان با فرزندان خود دیدارکنید و حالا نه تنها اجازه ملاقات با فرزندان خود راندارید بلکه بایستی فحش و ناسزا هم بشنوید اسم این حرکت را چه میگذارید؟ اگر بجای جوانی بودی که برای رهایی از آن مکان جهنمی از خدا آرزوی بلایای طبیعی مثل زلزله یا سیل را میکردی اسم این سازمان را چه میگذاشتی؟ اگر این موارد از نظر شما اقدامات تروریستی و ضد حقوق بشری نیست پس لطف کنید توضیح دهید از نظر شما تروریست یعنی چه و اسم این موارد را شما چه میگذارید؟
بنظر من این حرفها بازی سیاسی است و بس! از طرفی عکسی را نشان میدهند و جشن گرفتن که ما بن لادن را کشتیم که باورش بسیار سخت است که بن لادن بدست امریکایی ها کشته شده باشد و از طرفی اینرا علم میکنند که بدنبال این هستیم که نام مجاهدین را از لیست تروریستی خارج کنیم. من تصور میکنم دولت امریکا از الان بدنبال انتخابات و جمع کردن آراء از دست رفته اش است.وگرنه امریکا همانی است که با هواپیماهای ب 52 بی رحمانه مقرهای مجاهدین را بمباران کرد و با کالیبر جنگنده های خود بسمت ساکنان این قرارگاه آتش باز کرد.و بقول وزیر دفاع وقت موش را در تله گیر آورده ایم.اکنون بدنبال استفاده ابزاری دیگری از این گروه میباشد.مجاهدین هم که پنداری ساخته شده اند برای کولی دادن به هرکس! سالها به صدام کولی دادند بعد از سرنگونی ایشان اسیر دست امریکایی ها شده اند.و البته سرنوشت کسی که عادت به مزدوری دارد همین است و بس!
باقری

خروج از نسخه موبایل