بایگانی طرحهای بی مصرف! رجوی

هنوز چند روز بیشتر از اعلام نقشه فرار رجوی از عراق توسط استراون استیونسون تحت عنوان طرح پارلمان اروپا نگذشته است که این طرح نیز به سرنوشت طرحهای پیشین رجوی مثل "جبهه همبستگی" و یا "راه حل سوم " و… دچار شد و به بایگانی طرحهای بی مصرف که توجه هیچکس را جلب نکرد پیوست! مهمترین نشانه بی توجهی به این طرح و بایگانی شدن آن، بسیج حقوق بگیران رجوی و حامیان خارجی گروه تروریستی مجاهدین برای بازارگرمی و تبلیغ درباره آن در قالب اعلام حمایت می باشد. حامیان خارجی باندرجوی که زیر عنوان " کمیته دوستان ایران آزاد " سازماندهی شده و به همکاری با گروه تروریستی مجاهدین مشغولند، پای کار آمده و در شرایطی که هیچ مقام اروپایی و آمریکایی، توجهی به نقشه فرار رجوی از عراق نشان نداده، دست به حراج آن زده و تلاش می کنند آن را در معرض دید قرار دهند، غافل از این که اگر بنا بود کسی فریب این نقشه را بخورد تا به حال خورده بود. این تلاش به شکل کاملاً معناداری از انگلستان آغاز شد: " کمیته پارلمانی بریتانیایی برای آزادی ایران از طرح پارلمان اروپا در ارائه یک راه حل دراز مدت برای کمپ اشرف، استقبال کرد."
و سپس چند جای دیگر: " کمیته نروژی دوستان ایران آزاد در نامه ای به رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا حمایت خود را از ابتکار پارلمان اروپا برای حل بحران اشرف اعلام کرد." " کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد در نامه ای به رئیس‌جمهور آمریکا با ابراز امتنان زیاد از ابتکار مطرح شده از سوی پارلمان اروپا، از یک راه‌حل صلح‌آمیز و دیرپا برای کمپ اشرف، استقبال کرد." و از قلم نیفتند بقایای حزب بعث تحت عنوان " کمیته وکلا و حقوقدانان عراقی که طی نامه‌یی به اد ملکرت نماینده سازمان ملل‌متحد در عراق از طرح پارلمان اروپا در مورد اشرف حمایت کردند." اما نکاتی قابل تأمل در باره این طرح وجود دارند که عبارتند از: – بی اعتباری باندرجوی، مانع از انتساب رسمی این طرح به خود شده، مذبوحانه می کوشند آن را به اسم " طرح پارلمان اروپا " معرفی نمایند، در حالی که با اغماض صرفاً می توان آن را طرح سه تن از اعضای پارلمان اروپا که وابسته به گروه تروریستی مجاهدین می باشند دانست. با این ترفند رجوی به دنبال اعتبار بخشیدن به این طرح است که شاید تحت عنوان طرح پارلمان اروپا مورد توجه قرار گیرد. – دیگر این که رجوی نمی خواهد رسماً اعلام کند که لبیک سربازان عراقی به شعار " بیا، بیا " برایش گران تمام شد و هم پیاز را خورد و چوب را، حالا اگر به زبان خوش نرود بیرونش می کنند، به همین خاطر شرمگینانه با پنهان شدن زیر اسم پارلمان اروپا، شعار " نیا، نیا، مهلت بده ما داریم می رویم " سر می دهد! – پای کار آوردن " کمیته دوستان ایران آزاد " برای حراج این طرح البته حاکی از ناامیدی مطلق رجوی از پذیرش آن در مجامع رسمی و توجه دولتهای مرتبط با این پرونده از جمله آمریکا، ایران و عراق است. – نکته حائز اهمیت آن است که تا مجاهدین بخواهند با همین شیوه حقه بازانه به تبلیغ این طرح ابلهانه بپردازند، مهلتشان به سرآمده و چاره ای ندارند جز آن که جل و پلاسشان را جمع کنند و به هر کجا که دولت عراق تعیین می کند بروند و در غیر این صورت دست دولت عراق برای برخورد قانونی با آنها باز خواهد بود.

خروج از نسخه موبایل