خانم قجر: مشروعیت از ملت است نه از طریق جاسوسی و وطن فروشی!!!

امروز که زد و بند پشت پرده سرکردگان باند تروریستی رجوی با دولت مردان فرانسوی باعث گشته تا آنها از اتهام تروریستی در فرانسه مبرا شوند و منع تعقیب قضایی بگیرند!!!، دستگاه تبلیغاتی فرقه با پخش برنامه و مراسم سخنرانی سرکردگان و رقص و پایکوبی در صدد توجیه عملکردهای تروریستی گذشته اش می باشند و تلاش دارند تا آن را مقاومتی مشروع جلوه دهند هر چند که رهبران فرقه از بدو ترور زن و مرد و کودک از سال 1360 تا ترور 72 تن از نمایندگان مردم ایران تا همسنگری با صدام در جنگ علیه مردم ایران تا کشتار مردم کرد عراق، آنرا را مقاومتی مشروع می خواند ولی بایستی از این دجالان مردم فریب پرسید:
– در کجای تاریخ، فروش اسرار و اطلاعات یک ملت و کشور مشروعیت می آورد.
– درکجای تاریخ بمب گذاری و ترور شهروندان عملی مشروع و مشروعیت می آورد.
– در کجای تاریخ تشویق و تحریک دشمنان یک ملت جهت تحریم و تضعیف اقتصادی علیه ملت خود، مشروعیت می آورد.
– در کجای تاریخ نقض حقوق بشر و عدم آزادی [ زندانی و شکنجه مخالفین و منتقدین در اشرف ] مشروعیت می آورد.
– در کجای تاریخ نابرابری و بی عدالتی (در اردوگاه اشرف) مشروعیت می آورد.
– در کجای تاریخ از بین بردن حرمت خانواده مشروعیت می آورد.
– در کجای تاریخ محصور نمودن و مغزشویی جسم و ذهن افراد در اشرف مشروعیت می آورد.
خانم عضدانلو عوامفریبی بس است، بهتر از هر کسی خودتان می دانید که داشتن مردم و پایگاه اجتماعی مشروعیت سیاسی و اجتماعی می آورد حال چون فرقه شما به دلیل عملکرد تروریستی و رسوایی آن در جهان (در لیست قرار داشتن نام فرقه لیست تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا) مشروعیت ندارد در تلاشید تا با هرزه گی سیاسی و وطن فروشی در نزد دشمنان مردم و انقلاب ایران این گونه مشروعیت را برای خود دست و پا کنید!!! لعن و نفرین ابدی بر مزدوران و خائینن وطن فروش باد.

خروج از نسخه موبایل