پیروز های موهوم یا بی ریشگی و مزدور بودن رجوی ها

بعد از آتش بس در جنگ عراق علیه ایران، راه بر استراتژی باصطلاح ارتش آزادیبخش رجوی های وطن فروش که بر مزدوری عراق و سوء استفاده از درگیر بودن بخش عظیمی از نیروهای ایران در این جنگ استوار بود بسته شد و از آن پس کشتی به گل نشسته آنها هر روز بیش از پیش در باتلاق فرو رفت و سرانجام با سرنگون شدن صدام دیکتاتور مرگ قطعی آن رقم خورد. از آن پس رجوی های شیاد برای توجیه این شکست ها و همچنین مشغول کردن ذهن افراد نا آگاه و اسیر خود در اشرف و فریب معدود هواداران باقیمانده در خارج، در دو جبهه کار تبلیغاتی خود را متمرکز کردند. در یک سمت با دروغ های شاخدار مدعی بودند که جمهوری اسلامی تا فلان تاریخ یا فلان مقطع سرنگون خواهد شد و یا در حال سرنگونی است و یا اینکه در مرحله پایانی است و… و از سوی دیگر حرکات برخی کشورها و یا مقامات اروپایی و آمریکایی (که به خیال خودشان برای فشار به جمهوری اسلامی از برگ سوخته رجوی ها استفاده می کردند) را بعنوان یک پیروزی بزرگ برای خود محسوب می کردند!!!
اما نکته جالب این است که در این چند سال رجوی ها از فرط استیصال و درماندگی و بن بست تمام عیار، در دستگاه تبلیغاتی دروغ پرداز خود هر واقعه ریز و درشت را بعنوان یک پیروزی قلمداد کرده و حتی بصورت کلیشه ای هر بار همان تبلیغات را تکرار می کنند. نگاهی به برخی از این نمونه ها به خوبی این امر را نشان می دهد: * موضع گیری فرقه در رابطه با بازی های سیاسی انگلستان و صدور حکم دادگاه انگلستان به نفع آنها در اردیبهشت 1387 به نقل از سایت های این فرقه:
« حکم دادگاه انگلستان و پیروزی مقاومت ایران در اشرف »
« چهارشنبه 7 مه 2008 در تاریخ مبارزات و ایستادگی مردم ایران و مقاومت قهرمانانه اش، روزی برجسته است. پیروزی مقاومت ایران در اشرف در این روز بزرگ، توازن از بین رفته در صحنه رویارویی های منطقه را به آن بر می گرداند»!!!
« این پیروزی بزرگ، پیروزی عدالت و تقویت راه حل دمکراتیک بعنوان تنها راه تغییر در ایران است.»
* موضع گیری فرقه در رابطه با حکم دادگاه اروپا در تاریخ آذر ماه 1387 به نقل از سایت های فرقه:
« بازتاب پیروزی بزرگ مقاومت ایران در دادگاه عدالت اروپا در رسانه های عربی »
* موضع گیری فرقه در رابطه با زد و بند های پشت پرده انگلستان و رای به خارج کردن نام فرقه رجوی از لیست تروریستی در تیر ماه 1387:
« جشن پیروزی لغو برچسب تروریستی از مجاهدین در مجلسین انگلستان در لندن»
* اعلام پیروزی!!! برای حکم دادگاه لوکزامبورک که در واقع ادامه همان کار دولت انگلستان برای بازی با برگ فرقه در رابطه با ایران بود:
« ظهرجمعه 15آذر، رئیس جمهوربرگزیده مقاومت در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد…. وی درسخنانش حکم دادگاه عدالت اروپارا یک پیروزی بزرگ برای مجاهدین و مقاومت ایران و برای همه فعالان و حامیان مقاومت و مجاهدان شهر اشرف توصیف کرد. »
* تبلیغات فرقه برای حکم دادگاه استیناف آمریکا در تیر ماه 1389:
« به دنبال پیروزی مقاومت ایران در دادگاه استیناف واشنگتن، روز شنبه ۲۶تیرماه، محل اقامت رئیس جمهور برگزیده مقاومت، شاهد جشنی درگرامی داشت این پیروزی بود.»
* موضعگیری فرقه در رابطه با حکم یک دادگاه در اسپانیا در دی ماه 1389در مورد درگیری های سال قبل در قرارگاه اشرف:
« خانم مریم رجوی حکم دادگاه اسپانیا را یک پیروزی بزرگ در کارزار جهانی دفاع از اشرف توصیف کرد »
* و آخرین نمونه آن صحبت های مریم قجر در رابطه با خبر خارج کردن چند تن از اعضای فرقه و منجمله خودش از تعقیب قضایی در فرانسه است:
« این تحول از هر نظر پیروزی بزرگی برای مقاومت مردم ایران است. پیروزی بزرگی برای اشرف »
دستگاه تبلیغاتی درمانده رجوی ها تمام این نمونه ها از ریز و درشت را کسب یک پیروزی بزرگ!!! عنوان می کند.
سوال اینجاست که چرا پیروزی های بزرگ!!! رجوی ها با دست کشورها و مقامات آمریکایی و اروپایی رقم می خورد؟
آیا تبلیغات کلیشه ای و تکراری در مورد این پیروزی های!!! موهوم که غیر از خودشان کسی به آن اعتقاد ندارد به جز استفاده داخلی و برای مغزشویی افراد وارفته و از دنیا بی خبر درون مناسبات جهنمی فرقه در اشرف، کارآیی دیگری دارد؟
آیا این امر نشان از بی ریشه بودن رجوی ها و فرقه شان در بین مردم ایران نمی باشد؟ آیا نشان از مزدوری آنها ندارد که پیروزی های!!! خیالی شان را کشورهای غربی و اروپایی (و البته قبل از آن صدام دیکتاتور) رقم می زدند و می زنند؟
چرا با این همه پیروزی بزرگ!!! مثل خر در گل مانده اید و هر روز وضع تان بدتر می شود؟ اگر اینها پیروزی هستند و نه بازی سیاسی و فریبکاری چرا گره ای از کارتان باز نکرده و هر چه بیشتر به روز نابودی نزدیک می شوید؟
چگونه است وقتی توسط کشورهای اروپایی بدلیل انبوهی اعمال تروریستی که تا قبل از سرنگونی صدام دیکتاتور آنها را با وقاحت و با جار و جنجال اعلام می کردید، در لیست تروریستی قرار گرفتید (تازه آن هم بعد از واقعه 11 سپتامبر) مدعی بودید که اینها حاصل زد و بند سیاسی است، اما وقتی همان ها شما را از لیست خارج کردند، خبری از زد و بند و بازی سیاسی نیست؟
وقتی اصل بر وابستگی و وطن فروشی و رسیدن به جاه طلبی ها و آمال شیطانی به هر قیمت باشد، معلوم است که حمایت امپریالیست های دیروز و حامیان دروغین حقوق بشر امروز!!! یک پیروزی محسوب می گردد!!! ایرج صالحی

خروج از نسخه موبایل