تسلیت انجمن نجات به خانواده محترم اسلامی

مطلع شدیم آقای اسلامی پدر محترم خانم معصومه اسلامی (گروگان رجوی در اردوگاه اشرف) جان به جان آفرین تسلیم کرد.
مرحوم آقای اسلامی که یکی ازفعالان انجمن استان سمنان بود، سالهای طولانی، در انتظار به آغوش کشیدن فرزندش بسر برد و به سختی، دوری و فراق او را تحمل می کرد.
مرحوم آقای اسلامی مستمرا جویای اخبار و تحولات اردوگاه اشرف بود و در آخرین تماسی که با وی داشتیم مطرح کرد: " خیلی دوست دارم قبل از اینکه از دنیا بروم یک بار دیگر به اشرف بروم و هرکاری که از دستم برمی اید را برای نجات دخترم انجام دهم."
انجمن نجات استان سمنان ضمن عرض تسلیت به بازماندگان و بستگان محترم خانواده اسلامی، برای آن مرحوم از خداوند متعال ومنان رحمت الهی طلب می نماید.

خروج از نسخه موبایل