جوابیه مقاله هزارخانی با نام دلالی برای طرح امریکا

در مورخه 6/5/1390 در سایت فرقه تروریستی مجاهدین خلق آقای هزارخانی از اعضای شورای ضد ملی مقاومت و مواجب بگیر هیچ کاره مجاهدین درراستای انجام وظایف ضدانسانی احاله شده فرقه، مقاله ای را با نام دلالی برای طرح امریکا به رشته تحریر درآورده است. چنانچه همگان میدانیم طی ده روزاخیر فردی بنام باتلر از صاحب نظران ویژه وزارت امورخارجه امریکا مدام در رفت و آمد بین سفارت امریکا در بغداد و اردوگاه اشرف بوده است. شاید یکی از نیش زخم های اساسی او به مجاهدین را نیز طی این مدت به گوشمان خورده که در یکی از همین جلسات در اشرف خطاب به سران جنایتکار مجاهدین بعد از عدم پذیرش پیشنهاد امریکا اظهار کرده که: انگار شما دلتان می خواهد به جزایر هاوایی مسافرت کنید و حتما از زندان گوانتانامو خوشتان نمی آید!!!. آری علیرغم تلاش تعداد اندک نئو محافظه کاران جنگ طلب کنگره امریکا برای خروج فرقه مجاهدین از لیست تروریستی امریکا بنظر میرسد برآیند دیدگاهها هدف دیگری را برجسته کرده است و این بار امریکاییان در تعادل قوایی جدید و پیچیده برآنند در جمع آوری آبروی ریخته متعفن خودشان برای حمایت از یک گروه تروریستی ضد اجتماعی، پرونده مجاهدین را جمع و جور و حتی با حرف و قاف های سیاسی خود آنان، فرقه را تعیین تکلیف کنند. در قسمتی از همین مقاله هزارخانی مفلوک می گوید:
گواهی میدهند که ماموریتش (باتلر) متلاشی کردن مجاهدین از طریق تحمیل طرح امریکاست. لابد پیش خودش حساب کرده است که اگر به مسالمت میسر شد چه بهتر، چرا که یک پیروزی دیگر برای دلالان سیاسی است. اما اگر نشد امریکاییان امر به معروف را ول می کنم و منتظر اقدام نفرات مالکی برای برقراری حاکمیت عراق در کمپ اشرف می مانم!!.
با فرا رسیدن آذرماه و برچیده شدن بساط امریکاییان در عراق زمان بسوی تعیین تکلیف سریع و نهایی مجاهدین پیش میرود بطوریکه اربابان سرخورده امریکایی نیز این موضوع را دریافته اند که با وقایع غیر قابل پیش بینی آذرماه مدبرانه روبرو شده اند و سعی می کنند تا از افشای نقش خود در حمایت از فرقه مجاهدین که بر اثر دستگیری تعدادی از فرماندهان شناخته شده و تحت تعقیب و تروریست مستقر در اشرف مشخص خواهد شد فرار کنند.
فرید

خروج از نسخه موبایل