پیام تسلیت انجمن نجات به خانواده یونس حقیقی

بازگشت همه بسوی خداست
با نهایت تالم و تاثرمطلع شدیم که خانم فاطمه رهنما مادر چشم انتظار امیریونس حقیقی (گروگان فرقه رجوی) از اعضای مرتبط با انجمن نجات گیلان دارفانی را وداع گفت.
به نمایندگی از انجمن نجات و خانواده های مرتبط با این انجمن، درگذشت اندوهبار و مصیبت وارده را به خانواده داغدار یونس حقیقی تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه و برای تمامی اعضای آن خانواده محترم صبر و شکیبایی مسئلت داریم.
باشد که رهایی امیر یونس حقیقی از بند تشکیلات فریبنده فرقه رجوی، تا حدودی درد خانواده عزادار و منتظرالتیام یابد.

خروج از نسخه موبایل