خانم قجر به فکر نجات جان اعضای ارتش شکست خورده خودت باش

به دنبال درگیری های شدید نیروهای مسلح مردمی با نیروهای حکومتی در طرابلس و موضع گیری کشورها و سازمانها و گروه های مختلف رهبری فرقه تروریستی مجاهدین نیز برای خودنمایی به صحنه آمده و با بکار بردن کلمات و جملاتی که اساسأ ربطی به این موضوع ندارد سعی کرده پیروزی مردم لیبی را که توسط شورای انتقالی هدایت می شد را به نوعی به جیب خود و فرقه اش بریزد.
مضحک ترین قسمت پیام مریم قجر در آنجاست که صحبت از ارتش آزادی بخش در لیبی می کند این در حالی است که هیچ کشور و خبرگزاری و حتی هیچ جریانی در داخل لیبی که بر علیه قذافی در حال جنگ بودند یک مورد نامی از ارتش آزادی بخش خیالی مریم نبرده و همه از شورای انتقالی لیبی نام می برنند ظاهرا خانم رجوی در رویای دن کیشوتی خود و شوهرش قصد دارد توسط ارتش خیالی خود نه تنها حکومت ایران، بلکه تمامی حکومت های نزدیک به ایران و دشمن اسرائیل در منطقه را سرنگون کند.
خانم قجر برای دلگرمی دادن به افراد وارفته به اصطلاح آزادی بخشش از هر اتفاقی در دنیا برای آنها پیام داده و این بار هم سعی کرده با رویای سرنگونی دولت لیبی توسط ارتش خیالی اش به آنان این پیام را بدهد که در سایر نقاط دنیا هم امثالی مثل ارتش شما وجود دارد که توان این را دارد که حکومتی را سرنگون کند.
او در این پیام در حالی حاکمان کشورهای منطقه را دیکتاتور می نامد که سالهای نه چندان دور برای پیشبرد اهداف سیاسی خود با آنان روابط دیپلماتیک داشته و افتخار داشته که در کنار رهبران این حکومت ها عکس هایی برای یادگاری گرفته است و یا برای جابجایی پول های به سرقت رفته و مسئولین به کشورهای اروپایی از فرودگاه دمشق استفاده می کرده است.
ولی امروز رهبران این حکومت ها را دیکتاتور خوانده و خواهان تسریع در سرنگونی آنها است. هر چند که نبایستی فراموش کرد که بنا به ماهیت این گروه آنان همیشه منافع فرقه ای خود را بر منافع دیگران ترجیح می دهند به همین دلیل هم بعد از دستگیری صدام (پدر خوانده رجوی) او را نیز در موضعگیری خود دیکتاتور نامیدند تا بتوانند خود را به نیروهای ائتلاف مستقر در عراق نزدیک کنند.
بنا به افشاگری های رسانه های غربی از آنجایی که آقای قذافی تمامی گروه های تروریستی منطقه و دنیا را مورد حمایت تسلیحاتی و مالی قرار می داد از کجا معلوم که فرقه تروریستی رجوی نیز از این دیکتاتور ساپورت مالی نشده باشد.
حال باید به خانم رجوی یاد آور شد که هم زمان با دادن پیام شما ظاهرا وزارت خارجه آمریکا بار دیگر نام فرقه شما (چه در اروپا و چه در عراق) را در لیست تروریستی خود ابقا نموده است پس بهتر است که به فکر ارتش به گل نشسته خود در عراق باشید ارتش آزادی بخش لیبی پیشکش شما باد.

خروج از نسخه موبایل